Сумісність

Сумісність

- стан, коли виріб, призначений для вмонтовування в установку, може встановлюватися в інший пристрій або приєднуватися до нього через фізичний контакт або бездротове з'єднання, і при цьому:
можна виконати монтування, встановлення або з'єднання;
невдовзі після початку їх використання разом споживачі не мають підстав вважати, що будь-який з виробів має дефект;
рівень ризику щодо безпеки від використання продуктів разом не вищий, ніж коли ті самі продукти, взяті окремо, використовуються в поєднанні з іншими продуктами.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання (Технічний регламент, додаток 2) від 27 березня 2019 р. № 264 (264-2019-п) м.Київ
"Сумісність" означає, що якщо продукт призначений для установлення в устатковання, умонтування в інший продукт або під'єднання до нього через фізичний контакт або бездротове з'єднання, то
(i) його можна установлювати, умонтовувати або під'єднувати; та
(ii) невдовзі після початку використання їх разом, кінцеві користувачі не мають підстав вважати, що якийсь із цих продуктів має дефект; та
(iii) ризик щодо безпечності використання продуктів разом не є вищим, ніж коли ті самі продукти, взяті окремо, використовують у поєднанні з іншими продуктами.
Регламент Комісії (ЄС) № 1194/2012 від 12 грудня 2012 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп та пов'язаного обладнання(додаток 2) 12.12.2012 ( див. текст (984_010-12) )