Фізкультурно-оздоровчі заклади

 
 
Фізкультурно-оздоровчі заклади (центри, комплекси, клуби, студії тощо) - заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність.
Фізкультурно-оздоровчі заклади діють на підставі статуту (положення) та реєструються у встановленому порядку.
Засновниками фізкультурно-оздоровчих закладів можуть бути фізичні та/або юридичні особи.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів шляхом надання організаційної, методичної та іншої допомоги.
Фінансування діяльності фізкультурно-оздоровчих закладів може здійснюватися за рахунок коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених законодавством.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про фізичну культуру і спорт (ст.15) м.Київ, 24 грудня 1993 року N 3808-XІІ (3808-12) ( Введено на підставі Закону N 1724-VІ від 17.11.2009 )