Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню

 
 
Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню - тимчасова різниця, що включається до податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (Положення, п.3) N 353 від 28.12.2000 м.Київ (див. текст) (z0047-01)
 
Тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню, - тимчасова різниця, яка під час визначення суми оподатковуваного прибутку (податкового збитку) у майбутніх періодах призведе до виникнення суми, що підлягає оподаткуванню (у той період, у який балансова вартість активу чи зобов'язання відшкодовується або погашається).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань (Інструкція, п.1.4) 17.03.2009 N 140 (z0291-09)