Тимчасово вільні кошти

 
 
Тимчасово вільні кошти - обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках спеціального фонду на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за спеціальним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків. Платоспроможність місцевого бюджету - спроможність місцевого бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов'язаннями.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Порядку розміщення у 2009 році тимчасово вільних коштівмісцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків (Порядок, п.2) від 28 січня 2009 р. N 52 (52-2009-п) м.Київ