Транснаціональні ринки

"Транснаціональні ринки" означає ринки встановлені відповідно до статті 15(4), що охоплюють Спільноту або її значну частину.
ДИРЕКТИВА 2002/21/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 7 березня 2002 року про спільні правові рамки для електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) ( ст.2) м.Брюссель, 7 березня 2002 року ( див. текст (984_003-02) )
"Транснаціональні ринки" означає ринки, визначені відповідно до статті 65, які охоплюють Союз або його значну частину, розташовані в більш ніж одній державі-члені.
Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2018/1972 від 11 грудня 2018 року про запровадження Європейського кодексу електронних комунікацій (Нова редакція)( ст.2) 11.12.2018 ( див. текст (984_013-18) )