Транспортний індекс (Transport Іndex)

Транспортний індекс (Transport іndex - TІ)

- число, присвоєне упаковці, транспортному пакету або вантажному контейнеру або неупакованим LSA-І чи SCO-І, яке використовується для забезпечення контролю за радіоактивним опроміненням.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Правил ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006) (Правила, п.6.28) 30.08.2006 N 132 (z1056-06)

Транспортний індекс (Transport Іndex)

- число, що ідентифікує упакування (зовнішнє упакування), контейнер (палет), що містить радіоактивні речовини, і яке використовується для контролю за рівнем радіоактивного опромінення, визначення категорії знаків небезпеки, установлення граничної кількості упакувань та їх розміщення у контейнері і на борту повітряного судна.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ Н А К А З Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом (Інструкція, розд.2) 02.11.2005 N 822 (z1403-05)

Транспортний індекс (Transport index- ТІ)

- число, присвоєне упаковці, транспортному пакету або вантажному контейнеру, або неупакованим матеріалам з низькою питомою активністю (LSA-I) та об'єктам з поверхневим радіоактивним забрудненням (SCO-Iабо SCO-III), яке використовується для забезпечення контролю за радіоактивним опроміненням.
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Правил безпечного перевезення радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2020) (Правила, розд.2)27.10.2020 N 436 (z1313-20)