Щільність забудови

"Щільність забудови" означає співвідношення площі будівель до площі земельної ділянки на відповідній території.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року про енергоефективність, внесення змін до директив 2009/125/ЄС і 2010/30/ЄС та про скасування директив 2004/8/ЄС і 2006/32/ЄС (ст.2) 25.10.2012 ( див. текст (984_017-12) )