Direct Access (прямий доступ)

Дозвіл на вивчення, аналіз, перевірку та копіювання будь-яких записів і звітів, необхідних для оцінки клінічного випробування. Всіособи, які маютьправо прямогодоступу (наприклад, національні чизарубіжні регуляторніуповноважені органи, особи, щоздійснюють моніторинг, і аудиториспонсора), маютьвживати оптимальнихзаходів обережностідля дотриманнянормативних вимогщодо збереженняанонімності суб'єктіввипробування таконфіденційності інформації, що належитьспонсору.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів (Настанова "Лікарські засоби. Належна клінічна практика. СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008",розд.1) 16.02.2009 № 95 (v0095282-09)