ECTS (European Credіt Transfer System)

 
 
ECTS (European Credіt Transfer System) - Європейська система перезарахування кредитів.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін (Рекомендації, Додаток 1, ГЛОСАРІЙ) 24.03.2004 N 152 (v0152282-04) ( Введено згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 492 (v0492282-04) від 12.10.2004 )
 
Європейська кредитно-трансферна система (ECTS - European Credіt Transfer System) - забезпечує прозорість системи підготовки фахівців з вищою освітою і сприяє накопиченню та трансферу (перезарахуванню) кредитів.
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах МВС України (Положення, п.1.1) 14.02.2008 N 69 (v0069320-08)