Equity instrument (інструмент власного капіталу)

Будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб'єкта господарювання після вирахування всіх його зобов'язань.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 Платіж на основі акцій (Додаток A) 01.01.2016 (див. текст) (msf2-16)
Для цілей цього МСФЗ термін " частки участі в капіталі" вживається в широкому розумінні для позначення часток власності суб'єктів господарювання, якими володіють інвестори, та частки власників, членів чи учасників взаємних суб'єктів господарювання.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об'єднання бізнесу (Додаток A) 01.01.2016 (див. текст) (msf3-16)