Good laboratory practice (належна лабораторна практика)

Система якості, пов'язана з організаційним процесом та умовами, за яких доклінічні дослідження безпечності для здоров'я людини та довкілля плануються, виконуються, контролюються, документуються, оформляються у вигляді звіту та зберігаються в архіві.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗПро затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів (Настанова "Лікарські засоби. Належна лабораторна практика", розд. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ) 16.02.2009 № 95 (v0095282-09)