Gregorian calendar (Григоріанський календар)

Григоріанський календар (Gregorian calendar)

- загальноприйнятий календар, вперше введений у 1582 році для визначення року, який точніше порівняно з Юліанським календарем відповідає тропічному року; у Григоріанському календарі звичайні роки мають 365 днів, високосні роки, які становлять 366 днів, розділено на 12 послідовних місяців.
ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Авіаційних правил України "Обслуговування повітряного руху" (Авіаційні правила України, розд.1, п.3) 16.04.2019 № 475 (z0727-19)