Дані облікової одиниці

 
 
Дані облікової одиниці - дані про загальну кількість кожного елементу ядерного матеріалу і, якщо потрібно, про ізотопний склад ядерного матеріалу в обліковій одиниці.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів. Словники термінів: українсько-англо-російський, русско-украинско-английский, englіsh-russіan-ukraіnіan НП 306.7.086-2004 (ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ) 08.06.2004 N 101 (v0101578-04)
 
Дані облікової одиниці - загальна маса кожного елементу ядерного матеріалу та, за потреби, ізотопний склад плутонію та урану. Одиницями для цілей обліку є:
- грами для визначення маси наявного плутонію;
- грами для визначення загальної маси урану і грами наявного урану-235 та урану-233;
- кілограми для визначення маси наявного торію.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методичних вказівок щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерних матеріалів (Методичні вказівки, розд.1) 06.10.2005 N 113 (v0113578-05)