Дані системи моніторингу суден

"Дані системи моніторингу суден" означають дані щодо ідентифікації, географічного положення, дати, часу, курсу і швидкості рибальських суден, які передають за допомогою пристроїв супутникового стеження, встановлених на борту рибальських суден, до центрів моніторингу рибальства держави-члена прапора.
РЕГЛАМЕНТ РАДИ (ЄС) № 1224/2009 від 20 листопада 2009 року про встановлення контрольної системи Союзу для забезпечення дотримання правил спільної рибогосподарської політики та про внесення змін і доповнень до регламентів (ЄС) № 847/96, (ЄС) № 2371/2002, (ЄС) № 811/2004, (ЄС) № 768/2005, (ЄС) № 2115/2005, (ЄС) № 2166/2005, (ЄС) № 388/2006, (ЄС) № 509/2007, (ЄС) № 676/2007, (ЄС) № 1098/2007, (ЄС) № 1300/2008, (ЄС) № 1342/2008 та скасування регламентів (ЄС) № 2847/93, (ЄС) № 1627/94 та (ЄС) № 1966/2006 (ст.4) 20.11.2009 ( див. текст (984_006-09) )