Дата виникнення нерегулярних даних

Дата виникнення нерегулярних Даних

- дата, коли Управителю стало відомо про виникнення змін у реєстрі іпотечного покриття, заміни управителя іпотечного покриття, заміни фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття, звернення стягнення на іпотечне покриття, проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації" .
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям (Положення, п.3) 29.11.2012 № 1693 (z2117-12)
Під терміном "дата виникнення нерегулярних даних" розуміється дата складання Управителем акту виконання профінансованих робіт, в якому зафіксовано факт(и) порушення забудовником умов укладеного з ним договору, які зазначені у підпункті 2 пункту 2 розділу IIIцього Положення, або дата настання події, зазначеної у підп унктах 3, 4 пункту 2 розділу IIIцього Положення, або дата настання останньої з таких подій: затвердження Управителем Правил фонду фінансування будівництва, укладання Управителем договору з забудовником та відкриття ним рахунків для цього фонду фінансування будівництва.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Положення, розд.1, п.3) 09.07.2020 № 346 (z0757-20)