Дата початку оренди (дата початку) (commencement date of the lease (commencement date))

Дата, коли орендодавець надає базовий актив, для використання орендарем.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 16 (МСФЗ 16) (Додаток A) 30.06.2017 ( див. текст (msf16-17) )