Дата обліку

Дата обліку
- дата, що призначається уповноваженим органом емітента або особою (особами), яка (які) призначає(ють) позачергові загальні збори емітента, або державним органом, якщо законами України їм надано відповідні повноваження, станом на яку Центаальному депозитарію необхідно скласти реєстр власників іменних цінних паперів певного випуску, а депозитарію-кореспонденту та депозитарній установі надати Центральному депозитарію інформацію, яка формується ними відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх клієнтів, депонентів у вигляді облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, відповідно до вимог цього Положення.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності (Положення, розд.1, п.2) 23.04.2013 № 735 (z1084-13)

Дата обліку

- дата, станом на яку депозитарій Національного банку визначає утримувачів цінних паперів певного випуску. Для цінних паперів, номінованих у національній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня, що передує даті платежу сум доходів та/або погашень. Для цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, дата обліку встановлюється на кінець операційного дня за день до дати платежу сум доходів та/або погашень.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності та забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів Національним банком України (Положення, розд.1, п.2) 21.12.2017 № 140 (v0140500-17)