Дата обміну

 
 
Дата обміну - дата придбання, якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об'єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об'єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 (п.4) N 163 (z0499-99) від 07.07.99 м.Київ ( Введено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 756 (z0539-08) від 31.05.2008 )