Дата оцінки

 
 
Датою оцінки є дата, за станом на яку здійснюються процедури оцінки майна та визначається вартість майна. Нормативно-правовими актами з оцінки майна можуть бути передбачені строки дії звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) від дати оцінки або дати її затвердження (погодження) замовником.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні (ст.3) м.Київ, 12 липня 2001 року N 2658-ІІІ (2658-14)
 
 
Дата оцінки - дата, станом на яку проведено процедуру оцінки та визначено вартість об'єкта оцінки.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про експертну грошову оцінку земельних ділянок (Методика, п.5) від 11 жовтня 2002 р. N 1531 (1531-2002-п) м.Київ
 
Дата оцінки - дата (число, місяць та рік), на яку проводиться оцінка майна та визначається його вартість.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" (Національний стандарт, п.3) від 10 вересня 2003 р. N 1440 (1440-2003-п) м.Київ
 
 
Дата, на яку оцінюється справедлива вартість наданих інструментів власного капіталу для цілей цього МСФЗ. Стосовно операцій з працівниками та іншими особами, що надають подібні послуги, дата оцінки - це дата надання. Стосовно операцій зі сторонами, іншими ніж працівники (та ті, хто надає подібні послуги), дата оцінки - це дата, на яку суб'єкт господарювання отримує товари або контрагент надає послуги.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2 (МСФЗ 2). Платіж на основі акцій (Додаток А, ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ) 01.01.2012 (див. текст) (929_005)