Дата оцінки (measurement date)

Дата, на яку оцінюється справедлива вартість наданих інструментів власного капіталу для цілей цього МСФЗ. Стосовно операцій з працівниками та іншими особами, що надають подібні послуги, дата оцінки - це дата надання. Стосовно операцій зі сторонами, іншими ніж працівники (та ті, хто надає подібні послуги), дата оцінки - це дата, на яку суб'єкт господарювання отримує товари або контрагент надає послуги.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 Платіж на основі акцій (Додаток A) 01.01.2016 (див. текст) (msf2-16)