Дата передачі

 
 
Дата передачі - дата передачі певної кількості глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів (копій свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів в разі, якщо оригінал свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів відправлено Депозитарієм для переоформлення), виписок про стан особового рахунку номінального утримувача, виданих реєстроутримувачами, сертифікатів цінних паперів на пред’явника та/або документів, передбачених цим Порядком, від депозитарію цінних паперів, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність (далі - Депозитарій), до Центрального депозитарію відповідно до плану-графіка, узгодженого між ними та погодженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів (Порядок, п.2) 26.03.2013 № 430 (див. текст) (z0561-13)
 
Дата передачі - 12 жовтня 2013 року. У цей день здійснюється передача всієї кількості глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та/або документів, передбачених цим Порядком, від Розрахункового центру та/або Центрального депозитарію (далі - Депозитарій) до Національного банку відповідно до складеного Депозитарієм реєстру глобальних сертифікатів та/або тимчасових глобальних сертифікатів облігацій місцевих позик (далі - реєстр).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку передачі випусків облігацій місцевих позик до Національного банку України (Порядок, розд.1, п.3) 25.09.2013 № 386 (див. текст) (z1726-13)