Дата перекласифікації (reclassіfіcatіon date)

Перший день першого звітного періоду після зміни моделі бізнесу, яка спричиняє перекласифікацію фінансових активів суб'єкта господарювання.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 9 (МСФЗ 9). Фінансові інструменти (Додаток А, ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ) 01.01.2012 (див. текст) (929_016)
Перший день першого звітного періоду після зміни в бізнес-моделі, що призводить до перекласифікації фінансових активів суб'єктом господарювання.
Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 Фінансові інструменти(Додаток A) 01.01.2016 (див. текст) (msf9-16)