Дата початку припинення діяльності

 
 
Дата початку припинення діяльності - установлена цим Положенням дата, з якої Депозитарій зобов`язаний здійснити всі визначені цим Положенням дії, пов`язані з переданням своїх прав та обов'язків в частині здійснення ним депозитарної діяльності до депозитарію-правонаступника, у тому числі з підготовкою передання документів, баз даних, архівів баз даних, копій баз даних та іншої інформації, передбаченої цим Положенням, депозитарію-правонаступнику.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Щодо врегулювання питань, які виникають у зв'язку з припиненням провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів (Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів, п.2) 02.10.2012 № 1341 (див. текст) (z1781-12)
 
Дата початку припинення діяльності - дата, починаючи з якої Депозитарна установа розпочинає визначені цим Положенням дії, пов'язані із завершенням Діяльності депозитарної установи.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (Положення, п.2) 08.04. 2014 № 431 (див. текст) (z0459-14)