Дата реструктуризації

Дата реструктуризації

- дата укладання банком додаткового(их) договору(ів) з фізичною особою - боржником (поручителем/заставодавцем).
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ РІШЕННЯ Про затвердження Положення про порядок проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб (крім фізичних осіб - підприємців) за кредитними договорами, виконання зобов’язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, та Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Положення, розд.1, п.3) 05.02.2018 № 372 (z0254-18)