Дата розрахунку

Дата розрахунку
- це дата фактичного проведення розрахунку, в результаті якого банк отримує або сплачує кошти.
Постанова Правління Національного банку України Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах ( Положення, п.1.1 ) N 520 (v0604500-99) від 16.12.98 р. м.Київ
Дата розрахунків (день розрахунків) - день здійснення депозитарієм розрахунків за угодою в термін та на умовах, визначених цим Договором.
АСОЦІАЦІЯ "ПЕРША ФОНДОВА ТОРГОВЕЛЬНА СИСТЕМА" Рада Асоціації "ПФТС" РІШЕННЯ Про затвердження в новій Редакції Правил проведення розрахунків через депозитарій за угодами купівлі/продажу цінних паперів, укладеними згідно з Торговими правилами ПФТС, затверджених рішенням Ради Асоціації ПФТС від 26.05.2000 N 2 (Додаток N 1, Договір купівлі-продажу цінних паперів (розрахунки в депозитарії за принципом "поставка проти оплати" за інформацією від ПФТС), п.1.6) N 7 (v0007211-00) від 01.12.2000
Дата розрахунку
- дата, з якої актив передається банку або банком.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України (Інструкція, п.1.3) 17.11.2004 N 555 (z1511-04)
Дата розрахунку
- це дата, з якої актив передається банку (визнається активом банку) або з якої актив передається банком (припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якої починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) нарахування процентів за активами і зобов'язаннями банку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України (Інструкція, ) 22.06.2015 № 400 (v0400500-15)

Дата розрахунку

- це дата, з якої актив передається банку (визнається активом банку) або передається банком (припинення визнання активу). Дата розрахунку є датою, з якої починається (у разі придбання) і припиняється (у разі реалізації) нарахування процентів за активами банку.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України (Інструкція, розд.1, п.3) 21.02.2018 № 14 (v0014500-18)