ПЕРЕЛІКИ І ТАРИФИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (ПОСЛУГ)

ПЕРЕЛІКИ І ТАРИФИ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (ПОСЛУГ)

 

Переліки і тарифи банківських

операцій (послуг)

Документ, яким затверджено

Перелік І ТАРИФИ на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, розробникам програмно-технічних засобів і виробникам спеціальних платіжних засобів НСМЕП

Постанова Правління НБУ N 208 від 28.05.2012

Перелік І ТАРИФИ послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями

Постанова Правління НБУ N 208 від 28.05.2012

Перелік і тарифи операцій (послуг), що надаються зберігачам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003 

 

Перелік і тарифи послуг, що надаються територіальними управліннями Національного банку України клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з інкасації валютних цінностей

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003 

Перелік і тарифи операцій, що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України з розрахунково-касового обслуговування

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003 

Перелік і тарифи  з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003 

Перелік і тарифи   послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються Національним банком України та його територіальними управліннями

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003

Перелік і тарифи    операцій щодо використання платіжних карток та розрахункових операцій за ними, що надаються банкам - членам міжнародних платіжних систем Центральним міжбанківським процесинговим центром Центральної розрахункової палати Національного банку України

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003

Перелік і тарифи     послуг процесингу, що надаються банкам - членам міжнародних платіжних систем Центральним міжбанківським процесинговим центром Центральної розрахункової палати Національного банку України

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003

Перелік і тарифи операцій з розрахункового обслуговування членів та учасників НСМЕП, що здійснюються Національним банком України, який виконує функції розрахункового банку НСМЕП

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003

Перелік і тарифи  на послуги, що надаються Національним банком України, який виконує функції Платіжної організації НСМЕП, членам та учасникам НСМЕП

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003

Розмір плати що справляється Національним банком України за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі інформаційної мережі, електронної пошти, у депозитарії та в системі "клієнт банку - банк" Національного банку України, які виникли внаслідок помилок, порушень з боку клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України

Постанова Правління НБУ N 333 від 12.08.2003