Обновления

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2015 р.)

26721/10/28-10-06-11 Щодо оподаткування ПДВ

09.12.2015

27128/10/28-10-06-11 Щодо оподаткування податком на прибуток та врахування від’ємного значення від патентованої діяльності минулих періодів

15.12.2015

27547/10/28-10-06-11 Щодо оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

23.12.2015

27548/10/28-10-06-11 Щодо оподаткування акцизним податком

23.12.2015

28031/6/99-99-17-03-03-15 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, який виплачується юридичною особою фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі ненадання такою фізичною особою копії довідки про взяття її на облік у контролюючому органі

29.12.2015

28032/6/99-99-17-03-03-15 оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором подарунків, які надаються працівникам інших підприємств

29.12.2015

28033/6/99-99-17-03-03-15 щодо необхідності оподаткування грошової компенсації, виплаченої у 2014 році колишнім військовослужбовцям при звільненні за належне їм, але не отримане речове майно відповідно до довідок-розрахунків та рішень судів

29.12.2015

28264/6/99-99-17-03-03-15 щодо нарахування (утримання) податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) на доходи, які виплачуються юридичною особою фізичній особі - підприємцю - платнику єдиного податку, який на момент виплати втратив статус суб'єкта підприємницької діяльності

31.12.2015

28265/6/99-99-17-03-03-15 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб, військовим збором та нарахування і утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з середньої заробітної плати працівника установи, призваного на збори

31.12.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

447 Про внесення змін до наказів Держгеонадр України

25.12.2015

448 Про продовження термінів для усунення порушень

25.12.2015

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА НАЗЕМНОМУ ТРАНСПОРТІ

478 Про видачу свідоцтва про атестацію автостанції "Югь"

23.12.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (2015 р.)

1899 Щодо анулювання кваліфікаційного документа та виключення інформації про оцінювача з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

11.12.2015

1927 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

15.12.2015

1928 Про затвердження протоколу біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації

16.12.2015

1938 Про затвердження протоколу біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації

16.12.2015

1939 Про затвердження протоколу біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації

16.12.2015

1940 Про затвердження протоколу біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації

16.12.2015

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (2012-2015 р.р.)

430 Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації

30.12.2015

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (2008-2015 р.р.)

617-р Про надання дозволу на концентрацію

15.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2015 р.)

2020 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 червня 2014 року N 731

01.12.2015

2021 Про затвердження Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

01.12.2015

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (2014-2015 р.р.)

3282 Про залишення без розгляду заяви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ" про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності

17.12.2015

3284 Про залишення без розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МІКРОФІНАНСОВА МЕРЕЖА" про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

21.12.2015

3340 Про відмову ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ АЗІНКО" в реєстрації правил добровільного страхування, викладених у новій редакції

22.12.2015

3459 Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНА УСТАНОВА "КРЕДИТ КОМЕРЦ" у видачі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

24.12.2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2015 р.)

482/1584/866 Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року N 163/588/217, від 17 лютого 2006 року N 64/1232/73

17.12.2015

488 Про затвердження переліку і граничних цін на технічні засоби для агропромислового комплексу, закупівля яких у 2015 році фінансується за рахунок коштів державного бюджету

22.12.2015

491 Про внесення змін до складу Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості та складу Експертної ради Центральної галузевої дегустаційної комісії виноробної промисловості

23.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2015 р.)

3302-05/42842-07 Щодо надання роз'яснення

21.12.2015

1723 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності

22.12.2015

1724 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності

22.12.2015

1725 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

22.12.2015

1726 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності

22.12.2015

1733 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

22.12.2015

1734 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

22.12.2015

1735 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

22.12.2015

1736 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності

22.12.2015

1737 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності

22.12.2015

1751 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності

23.12.2015

1799 Про затвердження нової редакції Статуту ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

28.12.2015

1801/1209 Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік

28.12.2015

1807 Про передачу державного майна із сфери управління Мінекономрозвитку з балансу державного науково-виробничого підприємства "Електронмаш" до сфери управління Національної поліції України

29.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

1112/426/678/1533 Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

01.12.2015

1146 Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

15.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2015 р.)

2777/5 Про затвердження Змін до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

25.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (2015 р.)

516 Про затвердження Порядку погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

10.12.2015

548 Про заходи щодо розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року

21.12.2015

554 Про внесення зміни до наказу Міністерства інфраструктури України від 12 червня 2012 року N 313

24.12.2015

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2015 р.)

1528 Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням

09.12.2015

1583 Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

17.12.2015

1585 НОРМА забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Збройних Сил України

18.12.2015

1598 Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 червня 2014 року N 731

21.12.2015

1599 Про затвердження Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку

21.12.2015

1626 Щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

24.12.2015

1627 ЗМІНИ до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку

24.12.2015

1643 Про затвердження Порядку погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

25.12.2015

1655 Про внесення зміни до наказу Міністерства інфраструктури України від 12 червня 2012 року N 313

29.12.2015

1656 Про затвердження Змін до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

29.12.2015

1679 Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань

31.12.2015

1680 Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Мінагрополітики України, МВС України, МОЗ України від 18 червня 2002 року N 163/588/217, від 17 лютого 2006 року N 64/1232/73

31.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2015 р.)

664 НОРМА забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Збройних Сил України

01.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2015 р.

1021 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2015 року

07.10.2015

1138 Про проведення комплексного обстеження ІТ-інфраструктури та автоматизованих систем

03.11.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2015 р.)

831 Про затвердження розподілу

09.12.2015

851 Про затвердження розподілу

14.12.2015

868 Про затвердження розподілу препаратів для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах

14.12.2015

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2015 р.)

290 Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво"

12.11.2015

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

212 Щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

30.11.2015

212 ЗМІНИ до Положення про порядок залучення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку

30.11.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2015 р.)

1470 Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням

20.11.2015

ЛИСТИ, ТЕЛЕГРАМИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2016 р.)

53-0005/54 про рахункі із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ

04.01.2016

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2015 р.)

991 Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

29.12.2015

990 Про затвердження Правил організації захисту приміщень уповноважених небанківських фінансових установ України

29.12.2015

986 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

29.12.2015

994 Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті

30.12.2015

1003 Про внесення змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

31.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 2015 р.

1178 Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб у 2015 році

23.12.2015

1179 Про внесення змін до § 138 Регламенту Кабінету Міністрів України

23.12.2015

3148 Про встановлення тарифів ДП "НАЕК "Енергоатом" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії, вироблених на атомних електростанціях

29.12.2015

1158 Для службового користування

30.12.2015

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

754 Деякі питання винагороди державних реєстраторів, працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану

08.09.2015

1134 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 і від 25 березня 2009 р. № 333

09.12.2015

1136 Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

16.12.2015

1132 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302

23.12.2015

Коментарі, роз'яснення комітетів, апарату Верховної Ради

163 Про внесення змін до Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

17.12.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

1428 Про схвалення Концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства

23.12.2015

РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ (2008-2015 р.р.)

5-1 Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Центральною виборчою комісією

22.09.2015

9-6 Про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном державного підприємства "Костянтинівський державний хімічний завод"

24.11.2015

9-7 Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на розвиток рибного господарства в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях

24.11.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2015 р.)

17.4-12/12 Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання"

18.09.2015

17.4-12/19 Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-АП (річна) "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності"

10.11.2015

356 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби статистики України від 13 листопада 2014 року N 342 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 1-технологія (річна) "Звіт про створення та використання передових технологій та об'єктів права інтелектуальної власності"

14.12.2015

357 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби статистики України від 01 жовтня 2014 року N 274 "Про затвердження форм державного статистичного спостереження N 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)" і додатка до форми N 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою в морських (річкових) портах (причалах)"

16.12.2015

363 Про внесення змін до наказу Державної служби статистики України від 05 серпня 2014 року N 225 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики капітальних інвестицій, будівництва та інвестиційних проектів"

21.12.2015

377 Про затвердження змін до Методологічних положень зі статистики освіти, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 09 листопада 2011 року N 288

31.12.2015