Обновления

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

111 Про запобігання можливих збитків від лісогосподарської діяльності у зоні відчуження

13.10.2015

119 Про внесення змін до наказу від 13.10.2015 N 111

30.10.2015

129 Про визнання таким, що втратив чинність, пункт 6 наказу ДАЗВ "Про запобігання можливих збитків від лісогосподарської діяльності у зоні відчуження" від 13.10.2015 N 111

25.11.2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2015 р.)

25385/6/99-99-17-03-01-15 Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за ставкою 8,41 %

27.11.2015

44142/7/99-99-15-01-04-17 Щодо надання рекомендацій

30.11.2015

19230/10/26-15-13-06-05-16 Щодо застосування норм чинного податкового законодавства під час постачання товарів магазинам безмитної торгівлі

18.12.2015

3385/10/10-36-22-05-22 щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій

25.12.2015

12219/Ч/99-99-19-03-02-14 Про розгляд звернення

28.12.2015

28037/6/99-99-19-03-02-15 Про розгляд звернення

29.12.2015

28038/6/99-99-19-03-02-15 Про розгляд звернення

29.12.2015

28324/6/99-99-19-03-02-15 Про розгляд листа

31.12.2015

12363/В/99-99-17-03-03-14 щодо надання пільг зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету учаснику бойових дій

31.12.2015

12366/М/99-99-17-03-03-14 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб у 2014 році грошового забезпечення військовослужбовців, у тому числі працівників податкової міліції, виплати рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян та оформлення довідки про додаткові види грошового забезпечення

31.12.2015

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2016 р.)

4811/10/08-01-15-02-11 Про розгляд листа

31.12.2015

4812/10/08-01-15-02-11 Про розгляд листа

31.12.2015

9/З/99-99-17-03-03-14 щодо оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нерухомості

04.01.2016

1/99-99-25-01-01-18 Про надання інформації

04.01.2016

21/10/08-01-15-02-11 Про розгляд листа

05.01.2016

17/10/08-01-15-02-11 Про надання податкової консультації

05.01.2016

113/6/99-99-17-03-03-15 щодо оподаткування доходів, отриманих у вигляді дивідендів

05.01.2016

29/10/08-01-15-02-11 щодо включення до складу доходу платника єдиного податку сум повернення судового збору

06.01.2016

32/Г/26-15-12-03-12 Чи виникає дохід у фізичної особи - резидента при внесенні корпоративних прав до статутного капіталу іншого товариства, які необхідно сплатити податки в результаті такої операції, їх ставки, термін сплати, порядок декларування?

06.01.2016

21/99-99-25-02-02-18 Про графіки зниження ввізних мит України

06.01.2016

79/В/99-99-17-03-03-14 щодо оподаткування доходу у вигляді корпоративних прав нерезидента - юридичної особи, отриманих резидентом - фізичною особою від нерезидента - юридичної особи у подарунок

06.01.2016

132/10/28-10-06-11 Про надання роз'яснення

06.01.2016

153/6/99-99-19-02-02-15 щодо віднесення банком заборгованості до категорії "безнадійна"

06.01.2016

157/6/99-99-19-02-02-15 щодо відображення в податковому обліку списання основних засобів та товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), що були знищені на території проведення антитерористичної операції

06.01.2016

29 Головне управління ДФС у Закарпатській області розглянуло лист щодо правомірності віднесення до складу витрат видатків по сплаті донарахованих по результатах перевірок податків і зборів, нарахованої пені та застосованих штрафних санкцій, і повідомляє наступне.

13.01.2016

30 щодо зменшення фінансового результату до оподаткування на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої до 01.01.2015 р. та не повернутої до 31.12.2015 р

13.01.2016

6 стосовно питання оподаткування суми боргу, штрафних санкцій (пені) та суми процентів, комісії, платника податку за кредитним договором, прощеної (анульованої) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності

14.01.2016

1057/10/28-10-06-11 Про надання роз'яснення

14.01.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

431 Про затвердження Плану проведення перевірок надрокористувачів у I кварталі 2016 року

18.12.2015

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2015 р.)

2 Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 29.12.2012 N 394

04.01.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ

794 Про внесення зміни до наказів Держгеокадастру від 15.06.2015 N 103 та від 15.06.2015 N 104

18.12.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ

245-н Про запровадження української версії МПК-2016.01

30.12.2015

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ (2015 р.)

Ц-1/4-3/882-15 про наказ Міністерства інфраструктури України від 23 листопада 2015 року N 490 "Про Тарифну політику Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2016 фрахтовий рік"

30.12.2015

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ (2016 р.)

3/ПФ про вантажопотік зі станцій України призначенням на станції Казахстану

02.01.2016

ЦДЗ-1/3 про обмеження перевезень

02.01.2016

ЦМ-16/1 про зміни до ТК N 4

04.01.2016

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (2015 р.)

1886 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

09.12.2015

2017 Про внесення змін до складу робочої групи з підготовки проекту змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

28.12.2015

2036 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 08.08.2007 N 13-ДП

30.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2015 р.)

2003 Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

01.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2016 р.)

191/100 про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів

11.01.2016

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (2014-2015 р.р.)

3087 Про відмову ПАЙОВОМУ ВЕНЧУРНОМУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОМУ ЗАКРИТОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ФОНДУ "АРІВО КОРПОРАТИВНИЙ", в інтересах та за рахунок активів якого діє від свого імені ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", у погодженні набуття істотної участі у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГОПОЛІС"

10.12.2015

3527 Про відмову КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ІГЕЯ" у видачі ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

31.12.2015

3528 Про внесення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕСІС ФІНАНС" до Державного реєстру фінансових установ

31.12.2015

3529 Про внесення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР" до Державного реєстру фінансових установ

31.12.2015

3533 Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФЕСІЙНІ КРЕДИТНІ СИСТЕМИ" у внесенні до Державного реєстру фінансових установ

31.12.2015

3534 Про залишення без розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК" про отримання ліцензій

31.12.2015

3535 Про залишення без розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК" про отримання ліцензії

31.12.2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2015 р.)

486 Про внесення змін до Лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2015/2016 років

22.12.2015

496 Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2016 році

28.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2015 р.)

1699 Про внесення зміни до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

17.12.2015

1740 Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

22.12.2015

1744 Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

22.12.2015

1750 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

23.12.2015

1776 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

25.12.2015

1777 Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності

25.12.2015

1778 Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

25.12.2015

1782 Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі

28.12.2015

1802 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

28.12.2015

1803 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

28.12.2015

1836 Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

31.12.2015

1837 Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

31.12.2015

1840 Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

31.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2016 р.)

25 Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України

06.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

761/1050 Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2015 рік

20.11.2015

1112/426/678/1533 Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

01.12.2015

1125 Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

10.12.2015

1186 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року N 683

24.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2016 р.)

37/5 Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації

12.01.2016

37/5 ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації

12.01.2016

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2015 р.)

1167 Про внесення змін до деяких наказів Мінсоцполітики з питань надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, та державної підтримки підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів

02.12.2015

1583 Про затвердження Порядку подання узагальнених матеріалів розвідувальним органам України

17.12.2015

1579 Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

17.12.2015

1602 Про внесення змін до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

21.12.2015

1594 Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

21.12.2015

1595 Про внесення змін до Положення про Головне управління (Управління) Державної служби України з питань праці в області

21.12.2015

1596 Про внесення змін до деяких наказів Мінсоцполітики з питань надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, та державної підтримки підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів

21.12.2015

1631 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

24.12.2015

1635 Про внесення змін до Лімітів використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон полювання 2015/2016 років

25.12.2015

1645 Деякі питання впровадження електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій

28.12.2015

1669 Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі

31.12.2015

1658 Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2016 році

31.12.2015

1659 Про внесення зміни до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

31.12.2015

1665 Про реалізацію повноважень Національної поліції України з видачі та анулювання дозволів

31.12.2015

1684 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

31.12.2015

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2016 р.)

6 Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

05.01.2016

11 Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

05.01.2016

23 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 10 жовтня 2005 року N 683

06.01.2016

42 Про діяльність Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації та Комісії з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації

13.01.2016

43 ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань акредитації суб'єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб'єктів вимогам акредитації

13.01.2016

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2011-2015 р.р.)

Про зупинення дії рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 13.11.2015 N 345/2015/4411-06 "Про застосування адекватних заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України - підприємств кондитерської та пивоварної галузей"

15.01.2016

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2015 р.)

546 Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 20 серпня 2015 року та внесення їх до реєстру

26.08.2015

800 Про утворення робочої групи з питань реформи фінансування сфери охорони здоров'я України

27.11.2015

814 Про внесення змін до складу Центральної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації при застосуванні вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного у разі госпіталізації або летального випадку

02.12.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2015 р.)

475/13/116-15 Щодо надання роз'яснення

25.08.2015

355/06/186-15 Щодо окремих питань мобілізації

25.08.2015

430/021/106-15 Щодо надання роботодавцями територіальним органам державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

05.11.2015

1172 Про внесення змін до Положення про Головне управління (Управління) Державної служби України з питань праці в області

04.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (2015 р.)

836 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 17 жовтня 2014 року N 726

24.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2015 р.)

1644 Про реалізацію повноважень Національної поліції України з видачі та анулювання дозволів

29.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2015 р.)

72/14-612/1-3167 Щодо набрання чинності міжнародним договором

23.12.2015

72/14-612/1-3168 Щодо набрання чинності міжнародним договором

23.12.2015

72/14-612/1-3216 Щодо набрання чинності міжнародним договором

29.12.2015

72/14-612/1-3228 Щодо Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, щодо впровадження Програми територіального співробітництва "Молдова-Україна"

30.12.2015

72/14-612/1-3227 Щодо Додаткової угоди N 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року

30.12.2015

72/14-612/1-3226 Щодо Додаткової угоди N 2 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства" (ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року

30.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2016 р.)

72/14-612-37 Щодо закінчення строку дії Договору про забезпечення польотів авіації збройних сил держав-учасниць

12.01.2016

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2015 р.)

983 Про внесення змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України

29.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2015 р.)

1180 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 777

16.12.2015

1181 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

25.12.2015

3124 Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Львівобленерго"

25.12.2015

3125 Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Полтаваобленерго"

25.12.2015

3126 Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Прикарпаттяобленерго"

25.12.2015

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (2015 р.)

25-1 Деякі питання впровадження електронних пенсійних справ на базі централізованих інформаційних технологій

14.12.2015

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

1172 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 644

28.10.2015

1175 Питання управління публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Укрсвітлолізинг"

18.11.2015

1154 Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб

02.12.2015

1168 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

09.12.2015

1170 Про затвердження Порядку здійснення моніторингу відповідності вимогам до національного органу з акредитації та внесення зміни до пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

16.12.2015

1094 Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року

16.12.2015

1166 Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. N 703

18.12.2015

1167 Про співвідношення між посадами начальницького складу і посадами державних службовців Національного антикорупційного бюро

18.12.2015

1091 Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів державного підприємства "Бар'єр"

23.12.2015

1165 Про внесення змін до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення

25.12.2015

1164 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

30.12.2015

1169 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 753

30.12.2015

1171 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

30.12.2015

1174 Про затвердження Положення про Державну службу геології та надр України

30.12.2015

1163 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

30.12.2015

1147 Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації

30.12.2015

1162 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 446

30.12.2015

1161 Про порядок підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором

30.12.2015

1160 Про внесення зміни до пункту 26 переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

30.12.2015

1146 Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації

30.12.2015

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

1364 Про виконання домовленостей між Урядом України та Урядом Японії щодо провадження діяльності за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

16.12.2015

1365 Про укладення договору про внесення змін до Договору купівлі-продажу одиниць (частин) установленої кількості від 25 листопада 2009 року

16.12.2015

1373 Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату II (проект "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1")

18.12.2015

1367 Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород". Дільниця км 4101,3 - 4128,4"

23.12.2015

1368 Про затвердження робочого проекту "Капітальний ремонт магістрального газопроводу "Уренгой - Помари - Ужгород". Дільниця км 3974,77 - 4008,45"

23.12.2015

1372 Про передачу цілісного майнового комплексу відокремленого структурного підрозділу "Луганський державний обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК Луганського національного аграрного університету" до сфери управління Міністерства освіти і науки

23.12.2015

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (2010-2015 р.р.)

776 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

05.12.2015

799 Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

16.12.2015

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (2015 р)

714 Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

25.11.2015

731 Про затвердження Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

30.11.2015

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (02.2014-... р.р.)

3 Про незастосування заборони обіймати посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації)

13.01.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2015 р.)

17.4-12/12 Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-зерно (місячна) "Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання"

18.09.2015

17.4-12/15 Роз'яснення щодо заповнення форм державних статистичних спостережень N 21-заг (місячна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства" та N 21-заг (річна) "Звіт про реалізацію продукції сільського господарства"

18.09.2015