Обновления

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

63 Про затвердження Положення про Раду молодих вчених НАН України

02.03.2016

ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2012-2015 р. р.)

1/1 Про підсумки роботи архівних установ та спеціальних установ страхового фонду документації у 2015 році та основні завдання на 2016 рік

24.02.2016

27 Про введення в дію рішення колегії Укрдержархіву від 24.02.2016 N 1/1 "Про підсумки роботи архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2015 році та основні завдання на 2016 рік"

01.03.2016

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

24 Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту зони відчуження на 2016 рік

02.03.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2016 р.)

6041/6/99-99-19-02-02-19 щодо подання податкової декларації платником податку на прибуток та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

21.03.2016

6046/6/99-99-19-02-02-15 щодо обчислення, починаючи з 01.01.2015, амортизаційних відрахувань, об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин, сформованого станом на 31.12.2014

21.03.2016

6047/6/99-99-19-02-02-15 щодо сплати роялті резиденту Російської Федерації через агента за невиключне право на використання твору та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

21.03.2016

6048/6/99-99-19-02-02-15 щодо питань трансфертного ціноутворення та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

21.03.2016

6049/6/99-99-19-02-02-15 щодо оподаткування податком на прибуток та податком на доходи фізичних осіб сум страхових внесків, перерахованих роботодавцем за договорами довгострокового страхування життя та нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на такі суми та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

21.03.2016

6052/6/99-99-19-02-02-15 щодо внесення споживчих товариств до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр), та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

21.03.2016

6053/6/99-99-19-02-02-15 щодо можливості здійснення неприбутковою організацією, зокрема ОСББ, господарської діяльності (здача в оренду приміщень) без мети одержання прибутку та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

21.03.2016

6054/6/99-99-19-02-02-15 щодо використання працівником у службових цілях автомобіля, який належить йому на підставі генеральної довіреності, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

21.03.2016

6789/10/26-15-14-06-03 про надання роз'яснення щодо застосування норм п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI

21.03.2016

6334/6/99-99-19-02-02-15 щодо боргових зобов'язань, що виникли за операціями із пов'язаними особами-нерезидентами, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

23.03.2016

6335/6/99-99-19-02-02-15 щодо оподаткування спільної діяльності за довгостроковим контрактом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

23.03.2016

6336/6/99-99-19-02-02-15 щодо оподаткування неприбуткових організацій та установ, зокрема розподілу отриманих доходів на цілі, передбачені статутними документами, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

23.03.2016

6337/6/99-99-19-02-02-15 щодо деяких питань оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 року та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

23.03.2016

6362/6/99-99-19-02-02-15 щодо надання відповіді з питань оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

23.03.2016

6363/6/99-99-19-02-02-15 щодо деяких питань оподаткування та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

23.03.2016

6364/6/99-99-19-02-02-15 застосування вимог абзацу третього п. 21 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

23.03.2016

3028/Ж/99-99-19-02-02-15 щодо внесення змін житлово-будівельним кооперативом (далі - ЖБК) в установчі документи для подальшого перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

23.03.2016

6506/6/99-99-19-02-02-15 щодо виникнення податкових різниць при здійсненні операцій з безоплатної передачі основних засобів з державної власності до комунальної, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

24.03.2016

6576/6/99-99-19-02-02-15 щодо порядку виправлення помилок у раніше поданому Звіті про контрольовані операції

25.03.2016

6051/6/99-99-19-02-02-15 щодо розрахунку собівартості товару та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

25.03.2016

6574/6/99-99-19-02-02-15 щодо визначення доходів у вигляді коштів, що надійшли на поточний рахунок банку, який ліквідується, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

25.03.2016

6577/6/99-99-19-02-02-15 щодо податкового обліку витрат, які не пов'язані з виробництвом, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

25.03.2016

6579/6/99-99-19-02-02-15 щодо оподаткування гуманітарної допомоги у неприбуткових організаціях та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

25.03.2016

6586/6/99-99-19-02-02-15 щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за 2015 рік та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

25.03.2016

3096/У/99-99-19-02-02-15 щодо оподаткування неприбуткових установ та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

25.03.2016

6856/6/99-99-19-02-02-15 щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

29.03.2016

6857/6/99-99-19-02-02-15 щодо визнання господарських операцій платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі затвердження Кабінетом Міністрів України нового переліку держав (територій) та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

29.03.2016

6858/6/99-99-19-02-02-15 щодо оподаткування процентів за борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з непов'язаними особами, пов'язаними особами - резидентами, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

29.03.2016

7123/6/99-99-15-04-02-15 Про розгляд листа

01.04.2016

7488/6/99-99-15-04-02-15 Про надання консультації

05.04.2016

3585/Т/99-99-22-04-02-14 Про надання податкової консультації

07.04.2016

6127/5/99-99-15-04-02-16 Про надання податкової консультації

08.04.2016

7898/6/99-99-15-04-02-15 Про розгляд листа

08.04.2016

2917/С/26-15-13-04-14 про надання роз’яснення

08.04.2016

8481/10/26-15-12-04-18 Про надання інформації

08.04.2016

312 Про внесення змін до наказу ДФС від 08.09.2015 N 681

13.04.2016

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (2016 р.)

257 Про затвердження протоколу біржових торгів із продажу акцій на аукціоні в процесі приватизації

10.02.2016

288 Про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

12.02.2016

292 Про виключення інформації з Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності та про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності

12.02.2016

545 Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 19 вересня 2014 року N 16944/14

21.03.2016

546 Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 17 квітня 2015 року N 323/15

21.03.2016

711 Про затвердження змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 15грудня 2015 року № 1927 (із змінами)

11.04.2016

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ (2015-2016 р.р.)

5.2-32-70 Щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам

21.01.2016

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (2012-2015 р.р.)

148 Про організацію взаємодії органів прокуратури України з Національною академією прокуратури України

11.04.2016

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ (2008-2016 р.р.)

130-29/08-2048 Про надання інформації

01.03.2016

174-р Про надання дозволу на концентрацію

29.03.2016

175-р Про надання дозволу на концентрацію

29.03.2016

177-р Про надання дозволу на концентрацію

29.03.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2016 р.)

272 Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

10.03.2016

271 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817

10.03.2016

314 Про внесення змін до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

17.03.2016

262/100 про внесення змін до реєстру аудиторських фірм

31.03.2016

263/100 про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів

31.03.2016

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (2016 р.)

602 Про внесення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАЛТА ГРУП" до Державного реєстру фінансових установ

22.03.2016

631 Про скасування розпорядження Нацкомфінпослуг від 31.12.2015 N 3534 "Про залишення без розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК" про отримання ліцензії"

24.03.2016

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2015 р.)

157 Про створення робочої групи з питань удосконалення системи сільськогосподарського страхування

23.04.2015

276 Про організацію роботи щодо списання державного майна в Мінагрополітики України

09.07.2015

311 Про експертну комісію Мінагрополітики України з перегляду грифів "Для службового користування" матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію

03.08.2015

389 Про створення робочої групи з питань координації сільського розвитку та туризму у сільській місцевості

12.10.2015

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2016 р.)

92 Про затвердження Змін до Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці

18.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2016 р.)

396/339 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік

09.03.2016

458 Про затвердження стандартних довідкових даних

17.03.2016

510 Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

25.03.2016

505/213 Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Держпідприємництва і МВС від 21 березня 2001 року N 53/213

25.03.2016

393/331 Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2016 рік

04.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (2016 р.)

25 Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами

25.01.2016

107 Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 травня 2012 року N 263

21.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

31-11420-08-10/35935 Щодо надання роз'яснення

23.11.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2016 р.)

31-11420-07-21/2145 Щодо надання роз'яснень

22.01.2016

17 Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

26.01.2016

18 Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

26.01.2016

31-11420-07-10/2802 Щодо надання роз'яснень

29.01.2016

343 Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів

09.03.2016

31-08040-03-21/6924 Про оплату праці

11.03.2016

374 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 13 серпня 2010 року N 918

18.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2016 р.)

926/5 Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання

30.03.2016

982/5 Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання

04.04.2016

996/5 Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання

05.04.2016

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 2016 р.

918 Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України

15.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (2016 р.)

350 Про затвердження Переліку пілотних проектів в дорожній галузі для тестування стандартів CoST

07.09.2015

97 Норма забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту (бойовий спеціальний комплект (БСК))

10.03.2016

97 Про затвердження норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

10.03.2016

104 Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії морських портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів

15.03.2016

128 Про затвердження Зміни до Переліку пілотних проектів в дорожній галузі для тестування стандартів CoST

01.04.2016

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2016 р.)

455 Про затвердження Переліку суб'єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

25.03.2016

461 Про внесення зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 травня 2012 року N 263

28.03.2016

466 Норма забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту (бойовий спеціальний комплект (БСК))

28.03.2016

465 Про затвердження норм забезпечення предметами бойового обмундирування та екіпірування військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

28.03.2016

472 Про затвердження Змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

29.03.2016

470 Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України щодо поводження з відходами

29.03.2016

473 Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів

30.03.2016

487 Про затвердження Переліку документів, з яких формується особова справа безробітного, що передається до відомчого архіву на зберігання

31.03.2016

485 Про затвердження Змін до Порядку погодження набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його органах управління

31.03.2016

480 Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Держпідприємництва і МВС від 21 березня 2001 року N 53/213

31.03.2016

481 Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

31.03.2016

482 Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

31.03.2016

488 Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

31.03.2016

490 Про затвердження Змін до Інструкції з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці

31.03.2016

494 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників

01.04.2016

495 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817

01.04.2016

496 Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів

01.04.2016

498 Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції та позбавлення спеціальних звань

04.04.2016

511 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби України від 13 серпня 2010 року N 918

05.04.2016

504 Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства молоді та спорту України

05.04.2016

506 Про затвердження Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії морських портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів

05.04.2016

509 Про внесення змін до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

05.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2016 р.

1/9-172 Щодо виплат стипендій у 2016 році

06.04.2016

1/9-170 Про забезпечення виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2016 р. N 78

06.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2015 р.)

853 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів

14.12.2015

922 Про затвердження розподілу витратних матеріалів та лікарських засобів для діалізу

30.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2016 р.)

4 Про затвердження розподілу лікарських засобів АЛЬДУРАЗИМ-®, ЕЛАПРАЗА та НАГЛАЗИМ для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз

11.01.2016

4 Про затвердження розподілу лікарських засобів АЛЬДУРАЗИМ=>, ЕЛАПРАЗА та НАГЛАЗИМ для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз

11.01.2016

161 Про здійснення перерозподілу антиретровірусного препарату "ІНТЕЛЕНС=> (етравірин), таблетки по 100 мг", закупленого за кошти Державного бюджету України на 2014 рік

03.03.2016

162 Про здійснення перерозподілу антиретровірусних препаратів "Ісентресс (ралтегравір), табл., в/о, 400 мг" та "Презиста (дарунавір), табл., в/о, 600 мг", закуплених за кошти Державного бюджету України на 2014 рік

03.03.2016

173 Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів АЛЬДУРАЗИМ-®, ЕЛАПРАЗА та НАГЛАЗИМ для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 січня 2016 року № 4

12.03.2016

173 Про внесення змін до Розподілу лікарських засобів АЛЬДУРАЗИМ=>, ЕЛАПРАЗА та НАГЛАЗИМ для лікування дітей, хворих на мукополісахаридоз, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11 січня 2016 року N 4

12.03.2016

175 Про здійснення перерозподілу лікарського засобу "ЕЛАПРАЗА", закупленого за кошти Державного бюджету України на 2014 рік

12.03.2016

281 Про здійснення перерозподілу лікарського засобу ЦИСПЛАТИН "ЕБЕВЕ", закупленого за кошти Державного бюджету України на 2014 рік

29.03.2016

333 Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 квітня 2016 року та внесення їх до реєстру тавнесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби

11.04.2016

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2015 р.)

326 Про моніторинг стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства

21.12.2015

327 Про включення до переліку об'єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації

17.02.2016

334 Про включення до переліку об'єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації

18.02.2016

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2014-2015 р. р.)

49 Про призначення голів Державних екзаменаційних комісій в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової на 2016 рік

15.02.2016

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2015 р.)

1469/13/84-15 Про розгляд звернення

06.11.2015

1837/18/93-15 Щодо обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням

03.12.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2016 р.)

2262/0/14-16/10 Про індексацію грошових доходів

17.02.2016

232 Про затвердження Змін до Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання

09.03.2016

238 Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за рахунок бюджетних коштів

10.03.2016

250 Про затвердження Переліку документів, з яких формується особова справа безробітного, що передається до відомчого архіву на зберігання

14.03.2016

256 Про затвердження Переліку суб'єктів підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

16.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ (2016 р.)

157 Про затвердження нормативів втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування на 2016 рік для СП "Дельта"

11.03.2016

175 Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (філія УМГ "Київтрансгаз") у комунальну власність територіальної громади с. Бишкінь Лебединського району Сумської області

16.03.2016

176 Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (філія УМГ "Харківтрансгаз") у комунальну власність територіальної громади с. Роздолля Первомайського району Харківської області

16.03.2016

177 Про безоплатну передачу державного майна з балансу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" (філія УМГ "Харківтрансгаз") у комунальну власність територіальної громади с. Сомівки Зачепилівського району Харківської області

16.03.2016

248 Про забезпечення надійності роботи електричних мереж у 2016 році

12.04.2016

253 Про внесення змін до нормативного документа "Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми"

12.04.2016

251 Про внесення змін до глави 4.4 розділу 4 Правил улаштування електроустановок

12.04.2016

252 Про внесення змін до глав 3.1 та 3.2 розділу 3 Правил улаштування електроустановок

12.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2016 р.)

174 Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників

11.03.2016

177 Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань поліції та позбавлення спеціальних звань

12.03.2016

188 Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

18.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2016 р.)

14-04/67-856 Щодо запасів, отриманих після ліквідації основних засобів

18.01.2016

90 Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 29.12.2012 N 394

30.03.2016

97 Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 07.03.2013 N 101

31.03.2016

72/14-612/1-879 Щодо набрання чинності міжнародним договором

08.04.2016

ЛИСТИ, ТЕЛЕГРАМИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2016 р.)

25-0005/31659 про постанову Правління Національного банку України від 07 квітня 2016 року N 247 "Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів"

12.04.2016

31-0005/31702 Про зміни до програмного комплексу

13.04.2016

25-0005/31759 Про відкликання листа Національного банку України

13.04.2016

25-0005/31766 Про внесення змін до листа Національного банку України від 29.01.2016 N 25-0005/8349 "Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій"

13.04.2016

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2016 р.)

252 Про внесення змін до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України

08.04.2016

256 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 року № 365

12.04.2016

256 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 року N 365

12.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2016 р.)

378 Про затвердження Змін до Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

24.03.2016

475 Про відмову у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії КП "ФАСТІВТЕПЛОМЕРЕЖА"

24.03.2016

551 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ "Чернігівгаз" на 2016 - 2025 роки

31.03.2016

556 Про схвалення Інвестиційної програми КП водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" на 2016 рік

31.03.2016

560 Про схвалення Інвестиційної програми КП "Кременчукводоканал" Кременчуцької міської ради на 2016 рік

31.03.2016

571 Про схвалення Інвестиційної програми Товариства з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго" на 2016 рік

07.04.2016

572 Про схвалення Інвестиційної програми Міського комунального підприємства "Хмельницьктеплокомуненерго" на 2016 рік

07.04.2016

576 Про видачу ліцензій з виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії КП "УЖКГ"

07.04.2016

578 Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

07.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (2016 р.)

474 Про розгляд наказу Міністерства культури України від 19.02.2016 N 70 "Про затвердження Порядку накладення Державним агентством України з питань кіно адміністративно-господарських штрафів за порушення вимог статті 151 Закону України "Про кінематографію", що надійшов від Міністерства культури України

31.03.2016

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2016 р.)

285 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

02.03.2016

286 Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я

02.03.2016

291 Про встановлення розміру плати за подання скарги

23.03.2016

287 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1997 р. N 922

23.03.2016

290 Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

30.03.2016

289 Про затвердження Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям

06.04.2016

267 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

06.04.2016

269 Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України

06.04.2016

288 Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

06.04.2016

292 Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році

06.04.2016

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 8 СКЛИКАННЯ (11.2014-.......)

1061 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо регульованих ринків та деривативів

31.03.2016

1093 Про Кабінет Міністрів України

14.04.2016

1095 Про обрання Голови Верховної Ради України

14.04.2016

1096 Про обрання Першого заступника Голови Верховної Ради України

14.04.2016

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2016 р.)

273 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2016 рік

06.04.2016

259 Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 80-річчя від дня народження Юрія Іллєнка

06.04.2016

260 Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

06.04.2016

272 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік

06.04.2016

276 Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 125-річчя від дня народження Євгена Коновальця

06.04.2016

277 Про передачу будівель у м. Одесі до сфери управління Міністерства оборони

06.04.2016

278 Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій

06.04.2016

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

97 Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2016 рік

13.04.2016

98 Про деякі розпорядження голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області

13.04.2016

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (02.2014-... р.р.)

138 Про надання державному закладу "Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності" статусу національного

12.04.2016

139 Про призначення державних стипендій видатним діячам освіти

13.04.2016

140 Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти

13.04.2016

141 Про додаткові заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи

13.04.2016

142 Про скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області

13.04.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2016 р.)

Індекси споживчих цін за регіонами за березень 2016 року

09.04.2016