Обновления

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

7 Про внесення змін до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування

06.04.2016

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ (2014 -2015р.р.)

82 Про прийняття СОУ 42.1-37641918-011:2016

30.03.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2016 р.)

7591/10/28-10-01-3-11 Про надання роз’яснення

08.04.2016

7593/10/28-10-01-3-11 Про надання роз’яснення

08.04.2016

7589/10/28-10-01-3-11 Про надання роз’яснення

08.04.2016

7594/10/28-10-01-3-11 Про надання роз’яснення

08.04.2016

7683/10/28-10-01-3-11 Щодо відображення авансових внесків, що були нараховані філіями підприємства у податковій декларації з податку на прибуток

08.04.2016

7958/6/99-99-19-02-02-15 щодо нарахування, сплати авансового внеску з податку на прибуток та податку на прибуток, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

11.04.2016

7970/6/99-99-19-02-01-15 щодо оподаткування коштів, отриманих неприбутковою організацією (ознака неприбутковості 0012) від здачі в оренду приміщень

11.04.2016

8471/6/99-99-19-02-02-15 щодо відображення структурними підрозділами відшкодованих коштів на утримання органів управління у складі витрат та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

14.04.2016

8393/6/99-99-19-02-02-15 щодо коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з продажу та іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж цінні папери, формі, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України

14.04.2016

9049/10/26-15-12-04-18 щодо сплати земельного податку

15.04.2016

8608/6/99-99-19-03-03-15 Про надання роз'яснення

15.04.2016

8609/6/99-99-19-03-03-15 Про розгляд звернення

15.04.2016

8610/6/99-99-15-03-03-15 Про розгляд звернення

15.04.2016

8611/6/99-99-15-03-03-15 Про надання роз'яснення

15.04.2016

9188/10/26-15-40-03-16 щодо питань: чи вважається передача пального замовника на підставі договору підряду реалізацією пального для цілей розділу VI Податкового Кодексу ; чи зобов’язаний замовник, на паливі якого будуть виконуватися роботи відповідно договору підряду, реєструватися платником акцизного податку

19.04.2016

9252/10/26-15-12-04-18 щодо застосування ставок земельного податку у 2016 році

19.04.2016

9349/10/26-15-12-05-11 щодо оподаткування операцій за договором управління майном

20.04.2016

9447/10/26-15-12-04-18 щодо нарахування земельного податку та в межах своїх повноважень повідомляє. Основним законодавчим актом, що регулює земельні відносини в Україні є Земельний кодекс України

21.04.2016

9448/10/26-15-12-04-18 щодо плати за землю

21.04.2016

9446/10/26-15-12-04-18 щодо нарахування земельного податку

21.04.2016

14345/7/99-99-24-02-02-17 Щодо перевірки результатів проведення державних видів контролю, які засвідчуються відбитками печаток

21.04.2016

4124/З/99-99-17-02-03-14 щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих видів доходів

21.04.2016

9515/10/26-15-12-04-18 щодо сплати земельного податку

22.04.2016

678 /10/19-00-12-02-28/3971 щодо порядку розрахунку залишкової вартості вказаних невиробничих фондів

22.04.2016

9296/6/99-99-14-03-03-15 Про надання податкової консультації

25.04.2016

01-06/1474/16 Про Закон України від 07.04.2015 № 289-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів"

25.04.2016

01-06/1474/16 про набрання чинності 01.05.2016 Закону України від 07.04.2015 № 289-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів"

25.04.2016

4239/Ю/99-99-13-01-03-14 щодо права на податкову знижку

25.04.2016

176 про надання індивідуальної письмової консультації щодо оподаткування отриманої компенсації середнього заробітку та моральної шкоди за рішенням суду

26.04.2016

175 про надання індивідуальної письмової консультації щодо оподаткування доходу по акціям, отриманого в результаті ліквідації акціонерного товариства

26.04.2016

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

171/07 щодо визначення тимчасового (до проведення державної експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин) коефіцієнта (гірничодобувного) підприємства (Крмпе) для застосування платниками при обчисленні податкових зобов'язань у 2016 році на ділянках надр, де провадиться господарська діяльність з видобування корисних копалин, але геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин з належним визначенням цього коефіцієнта ще невиконана

21.03.2016

92 Про затвердження Плану проведення перевірок надрокористувачів у II кварталі 2016 року

21.03.2016

124 Щодо внесення змін до наказу Державної служби геології та надр України від 01.04.2016 N 113

07.04.2016

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

39 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції ядерного регулювання України

21.03.2016

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (2016 р.)

893 Про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"

29.04.2016

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2016 р.)

101 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 12 квітня 2012 року N 67

19.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2016 р.)

373 Про внесення змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

05.04.2016

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2016 р.)

28-у/2016 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Ярощука Василя Григоровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України

25.04.2016

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2016 р.)

158 Про введення в дію структури та змін до штатного розпису на 2016 рік Міністерства аграрної політики та продовольства України

18.04.2016

160 Про внесення змін до складу Організаційного комітету з питань підготовки та проведення XXVІІІ Агропромислової виставки "Агро – 2016"

27.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2015 р.)

915 Про затвердження Положення про Раду з акредитації Національного агентства з акредитації України

04.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2016 р.)

518 Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації

28.03.2016

776 Про попередню авторизацію електронного майданчика

29.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2015 р.)

493/688 Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

03.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2016 р.)

344 Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

10.03.2016

375 Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

18.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2015 р.)

1062/5 Деякі питання запровадження в Одеській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принципу "екстериторіальності"

25.06.2015

1159/5 Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо попередньої подачі заяв

07.07.2015

1328/5 Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

27.07.2015

1588/5 Деякі питання запровадження у Львівській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принципу екстериторіальності

26.08.2015

1857/5 Про запровадження у Чернівецькій області пілотних проектів у сферах державної реєстрації

01.10.2015

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2016 р.)

1235/5 Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

27.04.2016

83 Про визначення кількості суддів в апеляційних судах

28.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ (2016 р.)

161 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України

26.04.2016

161 КОЕФІЦІЄНТИ, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

26.04.2016

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2015 р.)

756 Деякі питання запровадження в Одеській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принципу "екстериторіальності"

25.06.2015

794 Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо попередньої подачі заяв

07.07.2015

903 Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

27.07.2015

1007 Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

19.08.2015

1024 Деякі питання запровадження у Львівській області пілотного проекту щодо розподілу функціональних обов'язків між особами, які приймають заяви у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особами, які приймають рішення за результатами розгляду таких заяв, і принципу екстериторіальності

26.08.2015

1172 Про запровадження у Чернівецькій області пілотних проектів у сферах державної реєстрації

01.10.2015

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2016 р.)

497 Про затвердження Порядку проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій

01.04.2016

532 Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

08.04.2016

529 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції ядерного регулювання України

08.04.2016

534 Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів

11.04.2016

533 Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею

11.04.2016

559 Про внесення змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

14.04.2016

580 Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації

18.04.2016

576 Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції

18.04.2016

594 Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів

19.04.2016

602 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

19.04.2016

603 Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Національної поліції України

19.04.2016

638 Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

27.04.2016

664 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України

29.04.2016

665 КОЕФІЦІЄНТИ, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги

29.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2016 р.)

170 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам

30.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2016 р.

59 Про утворення робочої групи

01.02.2016

118 Про утворення Комісії Міністерства освіти і науки України з відбору наукових праць на присудження щорічної премії Президента України для молодих вчених та внесення зміни у додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 04.09.2012 N 976

15.02.2016

250 Про затвердження складу Наглядової ради Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

11.03.2016

260 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 09.02.2016 N 104

14.03.2016

258 Про внесення змін до орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015 - 2016 навчальному році

14.03.2016

277 Про надання грифа навчальній літературі

16.03.2016

283 Про підготовку та відзначення у 2016 році Дня науки

17.03.2016

287 Про надання права першого та другого підпису

18.03.2016

292 Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення

21.03.2016

294 Про деякі питання підтримки пластового (скаутського) руху в Україні

21.03.2016

296 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2015 N 596 "Про створення комісії"

22.03.2016

316 Про затвердження складу та погодження Положення Наглядової ради Київського національного університету будівництва і архітектури

24.03.2016

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2016 р.)

46 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2014 року N 572

27.01.2016

343 Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів

11.04.2016

363 Про внесення змін до розподілу витратних матеріалів для автоматичного плазмаферезу типу "Автоферезіс-С", закуплених у централізованому порядку за кошти Державного бюджету України на 2015 рік, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 листопада 2015 року N 792

13.04.2016

367 Про затвердження Статуту Харківської медичної академії післядипломної освіти (нова редакція)

13.04.2016

368 Про затвердження Статуту Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський національний медичний університет" (нова редакція)

13.04.2016

393 Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів

26.04.2016

395 Про скорочення терміну застосування лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) на території України

26.04.2016

394 Про державну реєстрацію лікарських засобів

26.04.2016

390 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 листопада 2012 року N 949

26.04.2016

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2015 р.)

16 Про внесення змін у додаток 1 до наказу Мінрегіону від 04 червня 2015 року N 127

01.02.2016

33 Про розгляд проекту ДСТУ "Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель"

21.04.2016

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2014-2015 р. р.)

144 Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею

21.03.2016

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2015 р.)

1526/13/84-15 Щодо повернення на роботу після служби

24.11.2015

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2016 р.)

11/13/84-16 Щодо обчислення середньої заробітної плати

11.01.2016

10 Про затвердження інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг з видачі ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном, переоформлення ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном та анулювання ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном за заявою ліцензіата

14.01.2016

75/10/136-16 Щодо суми індексації у разі, коли особа працює неповний робочий час

25.02.2016

75/10/136-16 про неповний робочий час

25.02.2016

195 Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2016 рік

26.02.2016

60/06/186-16 Щодо припинення трудових відносин

02.03.2016

141/18/99-15 Щодо оплати праці працівника під час відрядження

06.03.2016

354 Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики від 31.01.2015 № 94

06.04.2016

384 Про затвердження кваліфікаційних характеристик посад "інженер-технолог-протезист", "технолог ортопедичний" і "технік-протезист-ортезист"

12.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2015 р.)

1613 Про затвердження Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України

22.12.2015

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2016 р.)

105 Про затвердження Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції

16.02.2016

250 Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Національної поліції України

05.04.2016

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2016 р.)

2 Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 29.12.2012 № 394

04.01.2016

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2016 р.)

290 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року N 140

26.04.2016

302 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

28.04.2016

303 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

28.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2015 р.)

16-а Про внесення зміни до складу комітету з конкурсних торгів НКРЕКП

21.05.2015

1598 Про затвердження додаткового платежу до тарифу на електроенергію, що виробляється ПАТ "Центренерго"

21.05.2015

2637 Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ТОВ "ДТЕК Східенерго"

22.10.2015

2765 Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП "ВОДОКАНАЛ" (м. Запоріжжя)

12.11.2015

47-а Про внесення зміни до складу Комітету з конкурсних торгів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

19.11.2015

317 Про затвердження Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік

23.11.2015

2864 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 26.03.2015 N 914

26.11.2015

3037 Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ)

22.12.2015

3026 Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (Дарницька ТЕЦ)

22.12.2015

3034 Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ)

22.12.2015

3028 Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "Краматорськтеплоенерго"

22.12.2015

3032 Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ)

22.12.2015

3083 Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ПАТ "Херсонська ТЕЦ" та скасування постанови НКРЕКП від 19 листопада 2015 року N 2821

24.12.2015

3085 Про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії ТОВ "Енергія і газ Україна"

24.12.2015

3232 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення) ТОВ "ДТЕК Східенерго" ВП "Курахівська ТЕС"

29.12.2015

3231 Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ПАТ "ДТЕК Західенерго" ВП "Ладижинська ТЕС"

29.12.2015

3247 Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

30.12.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2016 р.)

7 Про затвердження Плану проведення консультацій з громадськістю в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік

14.01.2016

3992/18.4.1/7-16 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення

21.04.2016

321 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 і від 14 січня 2015 р. N 6

25.04.2016

4125/16/7-16 про облік природного газу

26.04.2016

319 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

27.04.2016

320 Про збільшення розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня деяким категоріям громадян

29.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2016 р

116-р Про надання дозволу на концентрацію

21.03.2016

220 Про виконання постанови Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.02.2016, яку залишено без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 19.04.2016 в адміністративній справі N 826/1184/16

28.04.2016

221 Про ліцензування у сфері телекомунікацій

28.04.2016

222 Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

28.04.2016

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2016 р.)

268 Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році

06.04.2016

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 8 СКЛИКАННЯ (11.2014-.......)

1091 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху"

13.04.2016

167 Про помилування засуджених

22.04.2016

181 Про внесення змін до Указів Президента України від 2 квітня 2010 року N 504 та від 14 липня 2014 року N 592

28.04.2016

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2016 р.)

329 Про передачу нежитлових приміщень у м. Києві до сфери управління Національного агентства з питань запобігання корупції

27.04.2016

20-0005/37812 Про визнання банку ПАТ "БАНК ЮНІСОН" неплатоспроможним

28.04.2016

330 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2016 рік

29.04.2016

331 Про поховання Героя України, народного артиста України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного депутата України, академіка Національної академії мистецтв України, професора Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, видатного українського оперного співака, режисера і педагога Гнатюка Дмитра Михайловича

29.04.2016

340 Про введення посади заступника Міністра культури України

29.04.2016

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

38 Про внесення змін до наказу Держсанепідслужби України від 20.10.2015 N 170

05.04.2016

70 Про внесення змін до наказу Держсанепідслужби України від 20.10.2015 N 170

15.04.2016

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ (2016 р.)

131-р Про зняття з реєстрації колективного трудового спору (конфлікту) між Коропською районною організацією Профспілки працівників освіти і науки України та відділом освіти Коропської районної державної адміністрації Чернігівської області

27.04.2016

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

758/0/15-16 Про розподіл між членами Вищої ради юстиції переданих Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції матеріалів за заявами, щодо яких нею не прийняті рішення

31.03.2016

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 8 СКЛИКАННЯ (12.2014-..........)

1078 Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області

12.04.2016

1079 Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо супроводження військовослужбовців при продовженні лікування у санаторно-курортних закладах

12.04.2016

1080 Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту резервістів, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх сімей

12.04.2016