Обновления

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ЗОНОЮ ВІДЧУЖЕННЯ

125-19 Про затвердження Положення про Громадську раду при Державному агентстві України з управління зоною відчуження

20.06.2019

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2019 р.)

1712/6/99-00-04-07-03-15/ІПК щодо плати за землю фізичною особою - підприємцем

04.12.2019

1754/В/99-00-04-07-03-14/ІПК щодо договору оренди земельної ділянки між фізичною особою та органом місцевого самоврядування

05.12.2019

1750/6/99-00-04-03-02-15/ІПК щодо застосування до Товариства штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов'язань з податку на прибуток

05.12.2019

1810/6/99-00-04-03-02-15/ІПК щодо практичного застосування спрощеної системи оподаткування

10.12.2019

1847/6/99-00-04-07-03-15/ІПК щодо включення фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована платником ПДВ, до податкового кредиту ПДВ, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з придбанням вантажного автомобіля

10.12.2019

1832/6/99-00-04-01-03-15/ІПК запит на отримання податкової консультації з питань застосування окремих норм податкового законодавства

10.12.2019

1838/Д/99-00-04-07-03-14/ІПК щодо практичного застосування окремих норм чинного законодавства

10.12.2019

1839/Г/99-00-04-07-03-14/ІПК щодо виникнення обов'язку нарахувати та задекларувати дохід від оренди нерухомого майна

10.12.2019

1854/6/99-00-07-03-03-15/ІПК про звернення Товариства з питання відображення в декларації акцизного податку обсягів пального за складеними акцизними накладними/розрахунками коригування

11.12.2019

1852/6/99-00-07-03-02-15/ІПК щодо правильності відображення заокруглень у відповідних розрахункових документах і виникнення податкових наслідків з оподаткування ПДВ, зокрема у частині складання податкових накладних, у зв'язку із здійсненням таких заокруглень

11.12.2019

1869/6/99-00-07-02-02-15/ІПК щодо коригування фінансового результату до оподаткування по операціях з активами з права користування за договорами оренди

12.12.2019

1860/6/99-00-07-02-02-15/ІПК щодо сплати та відображенні авансового внеску при виплаті дивідендів у декларації з податку на прибуток підприємств при реорганізації (перетворенні) приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю за період, що передував реорганізації (перетворенню)

12.12.2019

1857/6/99-00-07-03-02-15/ІПК щодо визначення виконавцем дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ у разі постачання робіт/послуг згідно з договором на виконання проектних робіт, реконструкції, капітального ремонту, будівництва мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнім рухом, укладеним з замовником - Департаментом інфраструктури, якщо оплату за такі роботи/послуги виконавець отримує від замовника з рахунку, відкритого в АБ

12.12.2019

1859/6/99-00-04-02-03-15/ІПК щодо надання податкової консультації

12.12.2019

1867/6/99-00-07-02-02-15/ІПК щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму резервів (забезпечень) від знецінення запасів

12.12.2019

1873/6/99-00-07-02-02-15/ІПК щодо оподаткування податком на прибуток та ПДВ операцій з безкоштовного розповсюдження взірців товарів в рекламних цілях

12.12.2019

1915/6/99-00-02-02-01-15/ІПК щодо ведення архіву надісланих до контролюючого органу файлів електронних документів із накладеними на них електронних цифрових підписів (кваліфікованих електронних підписів)

16.12.2019

1895/6/99-00-07-03-02-15/ІПК щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з виконання підрядних будівельних робіт та можливості застосування касового методу до таких операцій

16.12.2019

1924/6/99-00-05-05-01-15/ІПК щодо визнання контрольованими господарських операцій резидента України з нерезидентами, які мають організаційно-правову форму АG&Со.КGi зареєстровані у Федеративній Республіці Німеччина

17.12.2019

1962/6/99-00-04-01-01-15/ІПК Щодо ліцензування господарської діяльності зі зберігання пального

18.12.2019

Додатки

25 Про календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання

30.08.2019

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2019 р.)

1969 Про Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси

02.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2019 р.)

562 Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

26.09.2019

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (2019 р.)

2600 Про схвалення доопрацьованого проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів щодо страхування майбутнього врожаю сої з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весь період вирощування"

12.12.2019

2598 Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 06 лютого 2014 року № 352 "Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг та внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 квітня 2009 року № 231"

12.12.2019

2601 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань регулювання ринків фінансових послуг України щодо захисту прав споживачів"

12.12.2019

2599 Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)"

12.12.2019

2639 Про схвалення проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження Змін до Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами -юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу"

17.12.2019

2641 Про погодження Із зауваженнями проекту Закону України "Про внесення змін до деяких закон і її України щодо. впорядкування дія лі) пості відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави"

17.12.2019

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2019 р.)

11-р/2019 У справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України

02.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2019 р.)

319 Про внесення зміни до складу тендерного комітету Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

04.11.2019

402 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 серпня 2016 року N 1413

18.11.2019

541 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності

04.12.2019

559 Про внесення змін до складу тендерного комітету Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

05.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

481 Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

14.11.2019

520 Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

12.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2019 р.)

3862/5 Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам

03.12.2019

3941/5 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року N 1183/5

09.12.2019

3941/5 ЗМІНИ до Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

09.12.2019

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2019 р.)

1196 Про внесення зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

02.12.2019

1212 Про внесення зміни до пункту 5 розділу II Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

05.12.2019

1210 ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

05.12.2019

1211 Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

05.12.2019

1214 Про затвердження форми угоди про надання пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти

05.12.2019

1207 Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

05.12.2019

1208 Про затвердження форм переписної документації для проведення пробного перепису населення 2019 року та інструкції щодо їх заповнення

05.12.2019

1209 Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

05.12.2019

1213 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 серпня 2016 року N 1413

05.12.2019

1216 Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Національної гвардії України підйомної допомоги

06.12.2019

1218 Про затвердження Особливих вимог до підготовки та реалізації прав і обов'язків здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладі освіти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

06.12.2019

1215 Про внесення змін до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам

06.12.2019

1217 Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

06.12.2019

1209 Про внесення зміни до Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

06.12.2019

1230 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 20 квітня 2016 року N 1183/5

12.12.2019

1231 ЗМІНИ до Типового положення про відділ державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

12.12.2019

1245 Про затвердження Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних

13.12.2019

1246 Про затвердження Порядку доступу Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

13.12.2019

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2011-2017 р.р.)

Про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну шприців незалежно від країни походження та експорту

07.12.2019

Про порушення та проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну труб безшовних нержавіючих походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування

07.12.2019

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки

07.12.2019

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2017-2019 р.р.)

23 Про використання коштів державного бюджету у 2019 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтва

22.01.2019

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2019 р.)

511 ІНСТРУКЦІЯ про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

30.09.2019

511 Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

30.09.2019

532 Про затвердження змін до переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

15.10.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2019 р.

1224 Про затвердження форми угоди про надання пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти

23.09.2019

1290 Про внесення зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

11.10.2019

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

57 Про прийняття національних стандартів, прийняття змін до національних стандартів, скасування міждержавних стандартів

07.03.2019

397 Про внесення змін до наказу від 26 вересня 2019 р. № 296

03.12.2019

398 Про внесення змін до наказу від 12 лютого 2016 р. № 34

03.12.2019

399 Про прийняття національних стандартів

03.12.2019

400 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін та поправок до національних стандартів

04.12.2019

401 Про прийняття національних стандартів

04.12.2019

405 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття змін та поправок до національних стандартів

05.12.2019

402 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття та скасування поправок до національних стандартів

05.12.2019

404 Про прийняття та скасування національних стандартів, прийняття поправок та змін до національних стандартів

05.12.2019

403 Про прийняття національних стандартів, прийняття поправок та змін до національних стандартів

05.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2019 р.)

869 Про внесення зміни до Положення про організацію та несення служби з охорони органів державної влади військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України

17.10.2019

951 Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Національної гвардії України підйомної допомоги

14.11.2019

НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ

134/19/130 Про затвердження Порядку доступу Національного антикорупційного бюро України до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

01.11.2019

ЛИСТИ, ТЕЛЕГРАМИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2019 р.)

50-0006/50538 Про надання роз'яснень

30.09.2019

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2019 р.)

150 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 09 липня 2019 року № 90

12.12.2019

151 Про затвердження Положення про застосування цифрового власноручного підпису в банківській системі України

13.12.2019

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

926-рш Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року N 752-рш

12.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2019 р.)

2631 Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ДЕРЖАВНОМУ МІЖРАЙОННОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС"

06.12.2019

2655 Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 04 лютого 2013 року №15, Національної комісії регулювання електроенергетики України від 11 вересня 2006 року №1182

06.12.2019

2673 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

10.12.2019

2679 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2677 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

10.12.2019

2697 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

10.12.2019

2675 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2668 Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО" на 2020 рік

10.12.2019

2691 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2678 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2689 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2671 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2676 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2695 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"

10.12.2019

2670 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2672 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

10.12.2019

2669 Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ПРАТ "НЕК "УКРЕНЕРГО" на 2020 рік

10.12.2019

2694 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"

10.12.2019

2693 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2692 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2698 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

10.12.2019

2688 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2674 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2690 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2696 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"

10.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2019 р

544 Про внесення зміни до пункту 5 розділу II Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг

19.11.2019

581 Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню у 2021 році

03.12.2019

609 Про подання пропозицій до Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України

17.12.2019

608 Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України"

17.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ (2019 р.)

2171 Про внесення змін до рішень Національної ради від 24.11.2016 № 2472 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для обласних центрів (в тому числі м. Києва та м. Севастополя)", від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", від 01.12.2016 № 2526 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Запорізької області"

12.12.2019

2164 Про розгляд проєкту Указу Президента України "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік", що надійшов від Міністерства закордонних справ України

12.12.2019

2170 Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Національної ради на 2020 рік

12.12.2019

2161 Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1039", що надійшов від Державного комітету телебачення і радіомовлення України

12.12.2019

2160 Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України", що надійшов від Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

12.12.2019

2172 Про внесення змін до рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2472 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для обласних центрів (в тому числі м. Києва та м. Севастополя)", від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", від 15.12.2016 № 2629 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Харківської області"

12.12.2019

2173 Про внесення змін до рішень Національної ради від 24.11.2016 № 2472 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для обласних центрів (в тому числі м. Києва та м. Севастополя)", від 24.11.2016 № 2473 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для 24 областей України та АР Крим", від 15.12.2016 № 2630 "Про затвердження Переліків програм універсальної програмної послуги для населених пунктів Чернівецької області"

12.12.2019

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

536 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування та будівництва аеропорту "Придніпров’я" у Дніпропетровській області

19.06.2019

564 Про внесення змін до типових положень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 644

26.06.2019

845 Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи

11.09.2019

856 Питання Міністерства цифрової трансформації

18.09.2019

850 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

25.09.2019

1028 Про виплату допомоги вчителям закладів загальної середньої освіти

15.11.2019

975 Про внесення змін до Порядку передачі (повернення) функцій з управління майном державних підприємств, функцій з управління пакетами акцій (частками) у зв’язку з прийняттям рішення про приватизацію або про припинення приватизації об’єкта приватизації

15.11.2019

1013 Про внесення змін до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

04.12.2019

1014 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

04.12.2019

1015 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

04.12.2019

1050 Про затвердження Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

04.12.2019

1027 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

11.12.2019

1024 Про реалізацію експериментального проекту щодо рекламування на радіо окремих товарів (послуг) та осіб, що їх реалізують (надають)

11.12.2019

1042 Про затвердження Порядку фіксації доведення інформації або документів до відома державного службовця шляхом використання засобів телекомунікаційного зв’язку

11.12.2019

1035 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 329

11.12.2019

1006 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству молоді та спорту на 2019 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

11.12.2019

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (29.08.2019-.......)

36 Про порядок денний другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

10.09.2019

325 Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році

03.12.2019

355 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії політичній корупції

05.12.2019

366 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років

12.12.2019

365 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору"

12.12.2019

374 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення

12.12.2019

375 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель

12.12.2019

363 Про внесення зміни до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

12.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

446 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету

19.06.2019

1109 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік

27.11.2019

1237 Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

27.11.2019

1236 Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

27.11.2019

1192 Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 500

04.12.2019

1229 Про погодження призначення Чернявського С. виконуючим обов’язки голови правління акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України"

04.12.2019

1239 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Національної служби здоров’я

11.12.2019

1238 Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

11.12.2019

1240 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби з питань праці

11.12.2019

1241 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства

11.12.2019

1242 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державного агентства спорту

11.12.2019

1233 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2019 рік

11.12.2019

1234 Про розподіл у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

11.12.2019

1285 Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

18.12.2019

1288 Про затвердження фінансового плану акціонерного товариства "Укртрансгаз" на 2019 рік

18.12.2019

1287 Про затвердження фінансового плану акціонерного товариства "Укргазвидобування" на 2019 рік

18.12.2019

1275 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції

18.12.2019

1289 Про затвердження фінансового плану акціонерного товариства "Укртранснафта" на 2019 рік

18.12.2019

1286 Про затвердження фінансового плану акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на 2019 рік

18.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

514 Про делегацію України для участі у 8-й сесії Конференції держав — учасниць Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції

13.12.2019

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ (2017-2018 р.р.)

92 Щодо змін до Регламенту Ради суддів України, у редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 08 червня 2017 року № 36

22.11.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (2017-2019 р.р)

598 Про затвердження Особливих вимог до підготовки та реалізації прав і обов'язків здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладі освіти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

13.11.2019

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (02.2014-... р.р.)

909 Про Раду розвитку громад та територій

18.12.2019

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (08.2019-..........)

321 Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"

03.12.2019

324 Про верифікацію та моніторинг державних виплат

03.12.2019

348 Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей

05.12.2019

364 Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей"

12.12.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2019 р.)

372 Про затвердження форм переписної документації для проведення пробного перепису населення 2019 року та інструкції щодо їх заповнення

19.11.2019

395 Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел забруднення

10.12.2019

397 Про затвердження Змін до Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо взаєморозрахунків підприємств України з нерезидентами, затверджених наказом Державної служби статистики України від 02 жовтня 2018 року № 204

11.12.2019

Індекс споживчих цін у листопаді 2019 року

11.12.2019