Обновления

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2019 р.)

336 Про затвердження Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

28.11.2019

356 Про затвердження Порядку відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету

19.12.2019


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2020 р.)

2495/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо питання оподаткування доходів, отриманих нерезидентом при здійсненні страхових виплат за договорами страхування життя

22.06.2020

2552/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо питання віднесення операцій дисконтування довгострокової заборгованості перед нерезидентом до контрольованих

24.06.2020

2569/6/99-00-05-50-02-06/ІПК щодо питання визначення першого звітного періоду

26.06.2020

2564/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо визнання господарських операцій з нерезидентом - пов'язаною особою контрольованими операціями

26.06.2020

2615/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.51п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України

01.07.2020

2644/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо визначення діяльності нерезидента таким, що здійснюється через постійне представництво та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України в редакції, чинній з 23.05.2020 р.

01.07.2020

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (2020 р.)

1103 Про затвердження змін до Плану діяльності Фонду державного майна України з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 12 грудня 2019 року № 1317 (із змінами)

26.06.2020

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

38 Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

01.07.2020

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2020 р.)

88 Про Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців"

18.05.2020

127 Про внесення змін до постанов Центральної виборчої комісії від 26 лютого 2016 року № 58 та № 59

25.06.2020

128 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2007 року № 34

25.06.2020

126 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 1 березня 2018 року №37

25.06.2020

121 Про Порядок надсилання виборцем заяв, запитів, передбачених статтями 19 - 21 Закону України "Про Державний реєстр виборців", із використанням мережі "Інтернет"

25.06.2020

129 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії

25.06.2020

120 Про Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців

25.06.2020

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

19.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2020 р.)

264 Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

21.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ (2019 р.)

421 Про затвердження нової редакції Положення про ДЕРЖАВНУ УСТАНОВУ "ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ"

21.11.2019

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2020 р.)

624 Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності

06.04.2020

879 Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

14.05.2020

1085 Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту економіки безпеки і оборони

12.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2019 р.)

2535/5 Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

13.08.2019

2536/5 Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

13.08.2019

2994/5 Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

25.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2020 р.)

2115/5 Про затвердження Змін до Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі

19.06.2020

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2019 р.)

925 Про затвердження Порядку складання кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

15.08.2019

926 Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

15.08.2019

990 Про затвердження Змін до Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

28.08.2019

1067 Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих

30.09.2019

1164 Про затвердження Змін до Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

15.11.2019

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2020 р.)

529 Про затвердження Змін до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні

16.06.2020

537 Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності

17.06.2020

542 Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України

18.06.2020

541 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 року N 613

18.06.2020

546 Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

18.06.2020

554 Про затвердження Змін до Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі

22.06.2020

557 Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

22.06.2020

552 Про затвердження Умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України

22.06.2020

563 Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов'язків, установлених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" та відповідними технічними регламентами

23.06.2020

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2011-2017 р.р.)

Про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну автомобільних колісних дисків з алюмінію походженням з Китайської Народної Республіки та Російської Федерації

25.06.2020

Про недоцільність порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації

25.06.2020

Про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну фанери походженням з Республіки Білорусь

25.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2020 р.)

121 Про внесення змін до Правил визначення придатності до експлуатації аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації України

13.04.2020

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

116 Про затвердження Умов оплати праці працівників установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства у справах ветеранів України

03.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2020 р.)

366 Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку кількості (запасу) засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб із невизначеними шляхами передавання та інфікування

17.02.2020

1077 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 грудня 2003 року № 637

07.05.2020

1411 Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)"

16.06.2020

1509 Про утворення Медичної ради при Міністерстві охорони здоров'я України

02.07.2020

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2020 р.)

393 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 року N 613

10.06.2020

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

376 Про прийняття та скасування національних стандартів

26.11.2019

491 Про прийняття національних стандартів, прийняття змін та поправок до національних стандартів

24.12.2019

117 Про внесення змін до наказу від 23 грудня 2019 р. № 483

10.06.2020

116 Про прийняття змін до національних стандартів

10.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2019 р.)

654 Про затвердження Змін до Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

07.08.2019

856 Про затвердження Змін до Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України

11.10.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2020 р.)

420 Про затвердження Змін до Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні

28.05.2020

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (2020 р.)

84-20 Про внесення зміни до Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування

26.05.2020

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

16-рд Про діяльність Правління Національного банку України щодо окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України

30.06.2020

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2020 р.)

40 Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік

29.01.2020

65 Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

05.02.2020

87 Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань застосування заходів впливу

25.06.2020

86 Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань проведення перевірок діяльності учасників ринків фінансових послуг

25.06.2020

85 Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань нагляду за діяльністю учасників ринків фінансових послуг

25.06.2020

82 Про правонаступництво Національного банку України в здійсненні державного регулювання та нагляду на ринках фінансових послуг

25.06.2020

84 Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань порядку розкриття інформації та складання звітності учасниками ринків фінансових послуг

25.06.2020

88 Про внесення зміни до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України

25.06.2020

83 Про забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг з питань ліцензування та реєстрації

25.06.2020

89 Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

26.06.2020

90 Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

30.06.2020

91 Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2019 року № 67

30.06.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2019 р.)

2503 Про затвердження Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2020 рік

26.11.2019

2717 Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

10.12.2019

2706 Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ"

10.12.2019

2686 Про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

10.12.2019

2705 Про встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

10.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2020 р.)

11 Про затвердження Звіту про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік

13.03.2020

766 Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

08.04.2020

1209 Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу

24.06.2020

1220 Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем розподілу, виробників, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до системи передачі або до електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від мереж ОСП, та їх субспоживачів

26.06.2020

1219 Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринкуелектричної енергії

26.06.2020

1235 Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

30.06.2020

1233 Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

30.06.2020

1232 Про затвердження реєстру нормативів перерахування коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних і теплогенеруючих організацій як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію, на липень 2020 року

30.06.2020

1264 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766

03.07.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2020 р

246 Про схвалення пропозицій до проекту Закону України "Про електронні комунікації"

26.06.2020

254 Про розгляд проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Національної стратегії з захисту дітей у цифровому середовищі на період до 2025 року"

30.06.2020

256 Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18

30.06.2020

251 Про розгляд проекту Закону України "Про адміністративну процедуру"

30.06.2020

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

1109 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік

24.12.2019

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

28 Про затвердження Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва

24.01.2020

534 Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки

27.05.2020

537 Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 і від 5 вересня 2018 р. № 707

27.05.2020

538 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 і від 5 вересня 2018 р. № 707

27.05.2020

535 Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва

17.06.2020

536 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для стажування лікарів-інтернів на базах стажування у 2020 році

19.06.2020

532 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

25.06.2020

544 Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік

01.07.2020

541 Про затвердження Порядку заміни приватного партнера (концесіонера) за договором, укладеним в рамках державно-приватного партнерства (концесійним договором)

01.07.2020

542 Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

01.07.2020

551 Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/ реконструкції палаців спорту

01.07.2020

555 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 408

01.07.2020

552 Про внесення змін до Положення про Український фонд соціальних інвестицій

01.07.2020

548 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 і від 18 вересня 2019 р. № 856

01.07.2020

545 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 881

01.07.2020

557 Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109

01.07.2020

554 Про внесення зміни до пункту 1 критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

01.07.2020

546 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

01.07.2020

553 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328 і від 11 грудня 2019 р. № 1122

01.07.2020

547 Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія

01.07.2020

556 Про зміну складу правління акціонерного товариства "Українська залізниця"

01.07.2020

549 Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. № 674

01.07.2020

543 Про внесення змін до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету

02.07.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

1413 Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу" ("Doing Business") та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

04.12.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

777 Питання виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року

25.06.2020

776 Про затвердження плану заходів на 2020 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки

25.06.2020

806 Про внесення змін у додаток 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 р. № 1327

01.07.2020

800 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Державному бюро розслідувань на 2020 рік

01.07.2020

798 Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей

01.07.2020

812 Про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату

01.07.2020

802 Про погодження передачі нерухомого майна у м. Вільногірську в державну власність

01.07.2020

803 Деякі питання діяльності акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

01.07.2020

805 Про погодження передачі нежитлових приміщень у м. Южноукраїнську в державну власність

01.07.2020

801 Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I—II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, на 2020 рік

01.07.2020

811 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року

02.07.2020

815 Про необхідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної служби експортного контролю України

02.07.2020

816 Про необхідність призначення на вакантну посаду заступника Голови Державної служби експортного контролю України

02.07.2020

УКАЗИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

704 Про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"

16.06.2020

720 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"

17.06.2020

252 Про День податківця України

25.06.2020

258 Про затвердження схеми ротації членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

30.06.2020

260 Про внесення зміни до Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1063

30.06.2020

259 Про припинення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

30.06.2020

261 Про притягнення до відповідальності

01.07.2020

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (08.2019-..........)

78 Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи

12.09.2019

677 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України

04.06.2020

681 Про внесення змін до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із захисту інформації

04.06.2020

674 МИТНИЙ ТАРИФ УКРАЇНИ

04.06.2020

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2019 р.)

259 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт із праці"

31.07.2019