Обновления

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ (2018 р.)

17/1 Про Положення про інформаційну політику Аудиторської палати України

25.07.2019

29/11 Про внесення змін до Положення про інформаційну політику Аудиторської палати України

30.01.2020

Додатки

20 Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання

29.08.2019

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2020 р.)

392 Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів

20.05.2020

2823/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентом, якщо такі операції не мають ділової мети

13.07.2020

2821/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо окремих питань оподаткування постійного представництва нерезидента

13.07.2020

2820/6/99-00-05-05-02-06/ІПК щодо питання визначення першого звітного періоду, до якого застосовуються зміни, внесені Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексуУкраїни щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" до норм Податкового кодексу України, щодо трансфертного ціноутворення

13.07.2020

2897/6/99-00-09-01-02-06/ІПК щодо класифікації закладу роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

15.07.2020

2921/ІПК/99-00-05-05-02-06 щодо врахування авансових внесків при виплаті дивідендів за минулі роки у зменшення податкового зобов'язання з податку на прибуток у півріччі 2020 року

16.07.2020

2917/ІПК/99-00-05-05-02-06 щодо оподаткування податком на прибуток підприємств операцій з корпоративними правами та неборговими цінними паперами, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією

16.07.2020

2918/ІПК/99-00-05-05-02-06 щодо оподаткування податком на прибуток операцій з надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі, застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до таких операцій

16.07.2020

2920/ІПК/99-00-05-05-02-06 щодо розподілу нерозподіленого прибутку господарства у формі дивідендів

16.07.2020

2927/ІПК/99-00-09-03-03-06 щодо практичного застосування окремих норм податкового законодавства

17.07.2020

2937/ІПК/99-00-12-01-03-06 щодо порядку подання та заповнення повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

17.07.2020

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (2020 р.)

298 Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення

30.06.2020

299 Про затвердження форм єдиної звітності про стан кримінальної протиправності

30.06.2020

320 Про затвердження переліку категорій працівників органів прокуратури, яким може бути надано службове жиле приміщення

14.07.2020

321 Про визнання такими, що втратили чинність, організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України (Офісу Генерального прокурора)

14.07.2020

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

19.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2020 р.)

333 Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

25.06.2020

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2020 р.)

130-1(ІІ)/2020 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Воронової Ірини Віталіївни щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 125 Земельного кодексу України

24.06.2020

132-3(ІІ)/2020 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Атрошенка Сергія Вячеславовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення абзацу шістнадцятого пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

24.06.2020

134-3(І)/2020 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гуйвана Петра Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 60, частини третьої статті 311 Кодексу адміністративного судочинства України

24.06.2020

135-1(І)/2020 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ковальова Романа Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 45 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір"

24.06.2020

148-1(І)/2020 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Хлябіна Віталія Віталійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого пункту 21.2, пункту 21.3 статті 21 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", абзацу другого частини другої статті 16 Закону України "Про дорожній рух"

14.07.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2020 р.)

394 Про затвердження Положення про департамент інвестицій

03.03.2020

920 Про затвердження форми постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

19.05.2020

986 Про затвердження Порядку подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору

26.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2020 р.)

2256/5/1491 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2014 року N 1348/5/572

01.07.2020

2267/5 Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги

02.07.2020

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2020 р.)

614 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2014 року N 1348/5/572

03.07.2020

618 Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 17 квітня 2018 року N 335

03.07.2020

632 Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження поліцейських у межах України

06.07.2020

628 Про затвердження Порядку подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору

06.07.2020

630 Про затвердження Порядку подання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги

07.07.2020

634 Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

07.07.2020

631 Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"

07.07.2020

632 Про внесення зміни до пункту 7 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін

07.07.2020

642 Про внесення зміни до Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

08.07.2020

641 Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)

08.07.2020

643 Про затвердження Класифікатора соціальних послуг

09.07.2020

652 Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

13.07.2020

657 Про затвердження форми постанови про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість населення

14.07.2020

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2017-2019 р.р.)

1907 Про внесення змін до наказу Міністерства культури України від 17 квітня 2018 року N 335

17.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2020 р.)

169 Про внесення змін до Складу тендерного комітету Міністерства оборони України

26.05.2020

222 Питання Ради сприяння імплементації реформ Міністерства оборони України

24.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2020 р.)

1482 Про затвердження Порядку призначення та застосування лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)

30.06.2020

1492 Про внесення зміни до пункту 7 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін

01.07.2020

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2020 р.)

429 Про затвердження Класифікатора соціальних послуг

23.06.2020

456 Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек"

02.07.2020

455 Про затвердження вартості одного ліжко-дня путівки та вартості путівки до державного підприємства "Український дитячий центр "Молода гвардія"

02.07.2020

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

467 Про прийняття та скасування національних стандартів

21.12.2019

506 Про прийняття національних стандартів, змін та поправок до національних стандартів

26.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2020 р.)

394 Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження поліцейських у межах України

18.05.2020

426 Про внесення зміни до Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

01.06.2020

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2020 р.)

72/14-618-1551 Щодо набрання чинності міжнародним договором

14.07.2020

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2020 р.)

95 Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті та визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 18 вересня 2014 року № 585

07.07.2020

103 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

16.07.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2019 р.)

2406 Про затвердження економічних коефіцієнтів прогнозованих технологічних витрат електроенергії електромережами 1 та 2 класів напруги на 2020 рік

19.11.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2020 р.)

975 Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2019 році

27.05.2020

20 Про затвердження Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2021 бюджетний рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим (2022 - 2023 роки)

10.06.2020

1303 Про погодження змін до Програми відповідності ПрАТ "Волиньобленерго"

09.07.2020

1301 Про погодження змін до Програми відповідності ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі"

09.07.2020

1302 Про погодження змін до Програми відповідності ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"

09.07.2020

1304 Про погодження уповноваженої особи з питань відповідності ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"

09.07.2020

1300 Про погодження змін до Програми відповідності АТ "ДТЕК Донецькі електромережі"

09.07.2020

1334 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2673

11.07.2020

1335 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2674

11.07.2020

1333 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2672

11.07.2020

1336 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2675

11.07.2020

1332 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2671

11.07.2020

1331 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2670

11.07.2020

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

980 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла

27.11.2019

1065 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля

04.12.2019

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

123 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства цифрової трансформації

05.02.2020

417 Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

13.05.2020

585 Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

01.06.2020

587 Про організацію надання соціальних послуг

01.06.2020

586 Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

01.06.2020

616 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році

08.07.2020

618 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла

08.07.2020

617 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

08.07.2020

615 Про внесення зміни до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392

15.07.2020

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (29.08.2019-.......)

760 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов'язаного з запобіганням виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

13.07.2020

762 Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг

13.07.2020

763 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії"

13.07.2020

755 Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

13.07.2020

756 Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі та врегулювання порядку сплати податкового боргу

13.07.2020

766 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

13.07.2020

765 Про призначення у 2020 році іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук

13.07.2020

754 Про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання

13.07.2020

773 Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення правового регулювання кримінального процесу

14.07.2020

772 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним

14.07.2020

787 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту

14.07.2020

783 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами

14.07.2020

770 Про необхідність збереження ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі музею Історії українського війська

14.07.2020

774 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом

14.07.2020

767 Про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання

14.07.2020

771 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу"

14.07.2020

794 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв'язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи

15.07.2020

796 Про прийняття за основу проекту Закону України про медіацію

15.07.2020

792 Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання

15.07.2020

798 Про прийняття за основу проекту Закону України про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові

16.07.2020

807 Про утворення та ліквідацію районів

17.07.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

1092 Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України "Про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА"

20.11.2019

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

690 Деякі питання закупівлі за державним оборонним замовленням

17.06.2020

630 Про затвердження плану заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році

25.06.2020

799 Про необхідність призначення на вакантну посаду Голови Державної служби України з безпеки на транспорті

01.07.2020

892 Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

15.07.2020

897 Про необхідність призначення на вакантну посаду державного секретаря Міністерства фінансів України

20.07.2020

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (2020 р.)

43/61 Про затвердження Примірних правил пропуску осіб до будинків (приміщень) судів, органів та установ системи правосуддя та на їх територію транспортних засобів

30.01.2020

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (08.2019-..........)

157 Про оренду державного та комунального майна

03.10.2019

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2020 р.)

Індекс споживчих цін у червні 2020 року

16.07.2020