Обновления

ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.р.)

536 Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації цивільних аеродромів України"

01.04.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

8367/6/99-00-12-01-02-06 Щодо подання форми N 20-ОПП бюджетними установами Податковий кодексУкраїни (далі - Кодекс) регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів

14.04.2021

1827/ІПК/99-00-04-03-03-06 щодо повідомлення контролюючого органу фізичною особою - резидентом про належність до засновників підприємств - юридичних осіб іноземних держав і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням норм Кодексу

05.05.2021

1823/ІПК/99-00-04-03-03-06 щодо амортизації вантажних автомобілів

05.05.2021

1882/ІПК/99-00-21-02-02-06 щодо питання порядку використання довідки про підтвердження статусу нерезидента

17.05.2021

1883/ІПК/99-00-21-03-02-06 щодо можливості застосування норм пункту 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України

19.05.2021

1888/ІПК/99-00-21-03-02-06 щодо особливостей застосування ставки ПДВ у розмірі 14 відсотків

19.05.2021

1889/ІПК/99-00-21-03-02-06 щодо особливостей застосування ставки ПДВ у розмірі 14 відсотків

19.05.2021

1886/ІПК/99-00-21-03-02-06 щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції

19.05.2021

1931/ІПК/99-00-04-03-03-06 щодо сплати до бюджету податку, зборів та подання звітності

19.05.2021

1911/ІПК/99-00-07-05-01-06 щодо надання податкової консультації

19.05.2021

1940/ІПК/99-00-07-05-01-06 щодо надання податкової консультації

20.05.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (2020 р.)

223 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДСНС від 19.05.2017 № 275

19.04.2021

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2021 р.)

201 Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6098

14.05.2021

203 Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6103

14.05.2021

202 Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6102

14.05.2021

200 Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6104

14.05.2021

196 Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6097

14.05.2021

197 Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6095

14.05.2021

198 Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6100

14.05.2021

199 Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 5 травня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6101

14.05.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2021 р.)

203 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів

18.03.2021

227 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу

06.04.2021

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2020 р.)

18-у/2021 Про подовження строку встановлення Другою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Самотея Вадима Семеновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 статті 16-3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"

13.04.2021

19-у/2021 Пpo подовження строку постановлення Другою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Клопкова Сергія Миколайовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 13 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір"

13.04.2021

20-у/2021 Про подовження строку постановлення Другою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Мащенка Андрія Геннадійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 432 Цивільного процесуального кодексу України

13.04.2021

71-3(І)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Кузьменко Юлії Леонідівни щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини другої статті 392 Кримінального процесуального кодексу України

27.04.2021

70-3(І)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Плескача В'ячеслава Юрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення пункту 1 частини другої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України

27.04.2021

2-р(ІІ)/2021 У справі за конституційною скаргою Публічного акціонерного товариства акціонерний комерційний банк "ІНДУСТРІАЛБАНК" щодо віповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 13, частини третьої статті 16 Цивільного кодексу України

28.04.2021

72-1 (II)/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Терзі Євгена Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення

28.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

70 Про затвердження Змін до Правил про безпеку постачання електричної енергії

20.04.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2021 р.)

74 Про затвердження Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1326 від 05.08.2019

15.01.2021

568 Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі у доменному виробництві

19.03.2021

569 Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі в металургійній промисловості

19.03.2021

198 Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

30.03.2021

679 ПЕРЕЛІК харчових продуктів, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження

01.04.2021

680 Про внесення змін до Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти

01.04.2021

750 Про затвердження інструкцій з виявлення, локалізації та ліквідації деяких регульованих шкідливих організмів картоплі

13.04.2021

788 Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

15.04.2021

789 Про умови оплати праці працівників регіональних контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя

15.04.2021

805 Про затвердження змін, що вносяться до Переліку національних стандартів для цілей застосування Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077, сформованого на основі Рішення з імплементації Комісії (ЄС) 2019/1326 від 05.08.2019

16.04.2021

858 Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва

23.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

136 Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України, її міжрегіональні територіальні органи або їх управління в областях

02.03.2021

136 Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України, її міжрегіональні територіальні органи або їх управління в областях

02.03.2021

149 Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг

10.03.2021

187 Про внесення змIни до пункту 4 розділу I Порядку взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства

30.03.2021

224/1423/5 Про затвердження Порядку та умов надання Міністерству фінансів України інформації з Єдиного реєстру боржників

19.04.2021

56/126 Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту

19.04.2021

269 Про внесення зміни до Класифікації доходів бюджету

17.05.2021

280/220 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України, Державного казначейства України від 30 листопада 2010 року N 536/448

15.08.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2020-2021 р.р.)

5 Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Координаційний центр з надання правової допомоги, його територіальні відділення та Порядку відшкодування цих витрат

01.02.2021

1415/5 Про внесення змін до Розмірів посадових окладів (тарифних ставок), тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівників, фахівців, технічних службовців та робітників загальних (наскрізних) професій і посад установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, інших установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

19.04.2021

1571/5 Про затвердження Змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України

29.04.2021

1603/5 Про внесення змін до Інструкції з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення

05.05.2021

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 2021 р.

995 Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

30.03.2021

1181 ЗМІНИ до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення

13.04.2021

1181 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України

13.04.2021

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2021 р.)

504 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК

14.04.2021

506 Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Експертній службі Міністерства внутрішніх справ України у 2021 році

15.04.2021

509 Про внесення зміни до додатка до Порядку ведення Реєстру спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

15.04.2021

512 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-3/о "Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги"

15.04.2021

510 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я

15.04.2021

511 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-2/о "Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, унаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі"

15.04.2021

520 Про внесення змIни до пункту 4 розділу I Порядку взаємодії інформаційних систем Державної податкової служби України та Державної митної служби України щодо обміну інформацією, необхідною для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контрольних процедур щодо дотримання податкового та митного законодавства

16.04.2021

518 Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості санаторно-курортної путівки

16.04.2021

521 Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

16.04.2021

526 Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії

16.04.2021

531 Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики місцевого самоврядування"

19.04.2021

545 Про затвердження інструкцій з виявлення, локалізації та ліквідації деяких регульованих шкідливих організмів картоплі

22.04.2021

563 Про внесення змін до Розмірів посадових окладів (тарифних ставок), тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці керівників, фахівців, технічних службовців та робітників загальних (наскрізних) професій і посад установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, інших установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

27.04.2021

561 Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні

27.04.2021

581 Методика вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж

28.04.2021

579 Методика вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку

28.04.2021

582 Методика вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку

28.04.2021

578 Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

28.04.2021

580 Методика вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету

28.04.2021

575 Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України, її міжрегіональні територіальні органи або їх управління в областях

28.04.2021

574 Про затвердження Порядку відшкодування та Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна аудиторська служба України, її міжрегіональні територіальні органи або їх управління в областях

28.04.2021

588 ЗМІНИ до Порядку визнання видів спорту, включення їх до Реєстру визнаних видів спорту в Україні, порядок його ведення

29.04.2021

589 Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги

29.04.2021

587 Про внесення змін до деяких наказів Міністерства молоді та спорту України

29.04.2021

591 Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 лютого 2017 року N 110

30.04.2021

595 Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров'я

30.04.2021

594 Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних комісій при Раді з державної підтримки кінематографії, а також умов їх діяльності

30.04.2021

593 Про впорядкування умов оплати праці працівників Національного камерного ансамблю "Київські солісти"

30.04.2021

590 Про затвердження Змін до Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України

30.04.2021

592 Про умови оплати праці працівників регіональних контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя

30.04.2021

600 Про внесення змін до Положення про спеціалізовану службу зв'язку та оповіщення цивільного захисту

05.05.2021

599 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України

05.05.2021

598 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України, Державного казначейства України від 30 листопада 2010 року N 536/448

05.05.2021

596 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України

05.05.2021

604 Про внесення змін до Інструкції з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення

06.05.2021

602 ПЕРЕЛІК харчових продуктів, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або місця походження

06.05.2021

613 Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі у доменному виробництві

07.05.2021

606 Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі в металургійній промисловості

07.05.2021

609 Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

07.05.2021

616 Про затвердження Порядку забезпечення суб'єктів господарювання бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками

11.05.2021

617 Про затвердження Змін до Правил про безпеку постачання електричної енергії

11.05.2021

625 Про внесення змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів

11.05.2021

614 Про затвердження Порядку та умов надання Міністерству фінансів України інформації з Єдиного реєстру боржників

11.05.2021

620 Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг

11.05.2021

629 Про затвердження Положення про комісію з розгляду пропозицій закладів вищої освіти державної форми власності щодо підготовки, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

12.05.2021

630 Про затвердження Авіаційних правил України "Правила сертифікації цивільних аеродромів України"

12.05.2021

637 Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та застосування заходів впливу

13.05.2021

638 Про затвердження форми повідомлення про можливе зупинення (скорочення) виробництва

13.05.2021

644 Про затвердження Змін до Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

17.05.2021

647 Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Портал Дія"

17.05.2021

645 Про внесення змін до Гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти

17.05.2021

648 Про деякі питання забезпечення сплати митного боргу в режимі спільного транзиту

17.05.2021

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2011-2017 р.р.)

Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну поворотно-відкидних пристроїв (механізмів) для віконних та балконних дверних блоків походженням з Турецької Республіки

20.05.2021

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2017-2019 р.р.)

250/255/215 Про внесення змін до Положення про спеціалізовану службу зв'язку та оповіщення цивільного захисту

09.04.2021

298 Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних комісій при Раді з державної підтримки кінематографії, а також умов їх діяльності

28.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ (2021 р.)

101 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства оборони України

16.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2021 р.

458 Про затвердження Змін до Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

23.04.2021

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

43 Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

26.02.2021

51 Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості санаторно-курортної путівки

12.03.2021

100 Про затвердження Положення про комісію з розгляду пропозицій закладів вищої освіти державної форми власності щодо підготовки, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних закладів вищої освіти молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя

29.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2021 р.)

189 Про затвердження Стандартів охорони здоров'я доконтактної та постконтактної медикаментозної профілактики ВІЛ-інфекції

05.02.2021

11 Про затвердження переліку надавачів медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

24.02.2021

344 Про внесення зміни до Переліку закладів охорони здоров'я

24.02.2021

407 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-3/о "Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне (орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги"

09.03.2021

407 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я

09.03.2021

407 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-2/о "Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, унаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі"

09.03.2021

408 Про затвердження Регламенту щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії

09.03.2021

26 Про внесення змін до Переліку надавачів медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

29.03.2021

735 Про затвердження загальних єдиних підходів визначення облікової політики в установах та організаціях державного сектору, що належать до сфери управління МОЗ

15.04.2021

42 Про внесення змін до Переліків надавачів медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

23.04.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 2021 р.

83 Про внесення змін до Положення про конкурс "Кращі практики місцевого самоврядування"

02.04.2021

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

147 Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги

25.03.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

227 Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Експертній службі Міністерства внутрішніх справ України у 2021 році

29.03.2021

297 Про затвердження Порядку забезпечення суб'єктів господарювання бланками свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та номерними знаками

19.04.2021

325 Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 лютого 2017 року N 110

29.04.2021

324 Про затвердження Типового положення про функціональну підсистему єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України

29.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

72/14-612/1-5479 Щодо набрання чинності міжнародним договором

01.02.2021

72/14-612/1-29829 Щодо набрання чинності міжнародним договором

07.05.2021

72/11-612/1-32248 Щодо припинення дії міжнародного договору

18.05.2021

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (2020 р.)

71-21 Про затвердження Положення про впровадження в Національному агентстві України з питань державної служби, його територіальному органі, підприємстві, установі і організації, що належить до сфери його управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

26.04.2021

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2020 р.)

73 Про деякі питання діяльності банків та банківських груп

04.06.2020

108 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року № 51

29.07.2020

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2021 р.)

39 Про складання та подання фінансової звітності на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі

13.05.2021

40 Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 04 червня 2020 року № 73

18.05.2021

41 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

19.05.2021

42 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

19.05.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2021 р.)

525 Про встановлення "зелених"тарифів на електричну енергіюта надбавки до "зелених"тарифів за дотримання рівнявикористання обладнання українського виробництвадля суб'єктів господарювання

31.03.2021

573 Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

07.04.2021

795 Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282

12.05.2021

827 Про внесення змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

19.05.2021

808 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ІНДІАН СОЛАР МЛІЇВ"

19.05.2021

807 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ІНДІАН СОЛАР ЄРКИ"

19.05.2021

812 Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 31 березня 2021 року № 525

19.05.2021

809 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ФОРПОСТ-М"

19.05.2021

805 Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії

19.05.2021

810 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ФОГ ЮА 1"

19.05.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2021 р

80 Методика вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж

02.03.2021

80 Методика вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв'язку

02.03.2021

80 Методика вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв'язку

02.03.2021

80 Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій

02.03.2021

80 Методика вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету

02.03.2021

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (2015-2021 р.р.)

9-1 Про затвердження Порядку обміну інформацією між Пенсійним фондом України та Міністерством освіти і науки України

04.03.2021

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

641 Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

22.07.2020

927 Деякі питання організації ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги

09.10.2020

1236 Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

09.12.2020

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

478 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

30.04.2021

457 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1211

12.05.2021

474 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 341 і від 9 грудня 2020 р. № 1236

14.05.2021

476 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2021 році

17.05.2021

475 Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених Фонду розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти

17.05.2021

477 Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

17.05.2021

479 Про внесення змін до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України

17.05.2021

482 Про внесення змін до Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів

17.05.2021

481 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 і від 30 червня 2015 р. № 460

17.05.2021

483 Про внесення зміни до пункту 18 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

17.05.2021

480 Про реалізацію експериментального проекту щодо заходження до річкових портів України іноземних невійськових суден під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів України про судноплавство на внутрішніх водних шляхах, без отримання одноразових тимчасових дозволів

17.05.2021

484 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку

17.05.2021

489 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

19.05.2021

491 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. № 252

19.05.2021

485 Про внесення зміни до пункту 15-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641

19.05.2021

486 Про внесення зміни до пункту 15-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641

19.05.2021

490 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

19.05.2021

487 Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 і від 19 лютого 2020 р. № 131

19.05.2021

492 Про внесення змін до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР

19.05.2021

500 Про внесення змін до Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

19.05.2021

497 Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

19.05.2021

501 Про утворення Ради з розвитку креативної економіки

19.05.2021

498 Про внесення змін до пункту 8 Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

19.05.2021

499 Про внесення змін до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту

19.05.2021

496 Про внесення зміни до пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

19.05.2021

495 Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України

19.05.2021

505 Деякі питання призначення житлових субсидій

19.05.2021

503 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

19.05.2021

488 Про внесення зміни у додаток 1 до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах

19.05.2021

504 Про перейменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

21.05.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

116 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання

18.05.2021

122 Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання

18.05.2021

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (29.08.2019-.......)

1141 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників

27.01.2021

1164 Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

02.02.2021

1440 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму

29.04.2021

1445 Про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

18.05.2021

1454 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України

19.05.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

1010 Про передачу об’єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна

12.08.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

98 Про погодження розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я між місцевими бюджетами у 2021 році

08.02.2021

443 Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року

21.04.2021

370 Питання річних загальних зборів акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

28.04.2021

469 Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 25-ї річниці Конституції України

12.05.2021

442 Про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

14.05.2021

449 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної регуляторної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

14.05.2021

454 Про визначення кількості заступників Голови Державної регуляторної служби України

14.05.2021

450 Деякі питання наглядової ради державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"

17.05.2021

451 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції

17.05.2021

452 Деякі питання організації діяльності центральних органів виконавчої влади

17.05.2021

453 Про внесення змін до переліку опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року

17.05.2021

467 Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія

19.05.2021

470 Про проведення у 2021 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах

19.05.2021

473 Про підписання Листа-угоди про доповнення до Грантової угоди між Урядом України та Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС" як Одержувачем і Європейським банком реконструкції та розвитку

19.05.2021

464 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства розвитку туризму

19.05.2021

474 Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року

19.05.2021

462 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби з безпеки на транспорті

19.05.2021

475 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету

19.05.2021

461 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду

19.05.2021

471 Про внесення змін до плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, територій, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим

19.05.2021

463 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державної податкової служби

19.05.2021

478 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2021 рік

19.05.2021

483 Про утворення Київського інституту Національної гвардії України

19.05.2021

480 Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Протоколу між Урядом України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом Об’єднаних Арабських Еміратів про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал

19.05.2021

484 Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 309

19.05.2021

482 Про внесення змін у додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 1010

19.05.2021

479 Про зміну складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

19.05.2021

481 Про передачу нежитлового приміщення у власність Енергодарської міської територіальної громади

19.05.2021

494 Деякі питання наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

19.05.2021

492 Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 458

21.05.2021

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Про пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України

05.11.2020

Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України

14.05.2021

Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки

14.05.2021

Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України

14.05.2021

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ (2017-2020 р.р.)

6 про представництво Ради суддів України у складі комісій, робочих груп, які утворені Радою суддів України та іншими органами державної влади, відповідно до статті 126, частини восьмої статті 133 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року

09.04.2021

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (2016-2020 р.р.)

102 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України від 16 жовтня 2006 року № 679/ДСК

29.03.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (2017-2020 р.р)

846 Про затвердження Порядку перевірки, перегляду та скасування галузевих нормативних документів зі стандартизації і розроблення, погодження та затвердження галузевих будівельних норм

30.12.2020

УКАЗИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

193 Про довічні державні стипендії для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни

14.05.2021

194 Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки

17.05.2021

198 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Щодо окремих заходів із забезпечення інформаційної безпеки"

18.05.2021

196 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2022-2024 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України"

18.05.2021

197 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки України від Ради національної безпеки і оборони України"

18.05.2021

199 Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка

19.05.2021

201 Про призначення державних стипендій видатним діячам науки

20.05.2021

207 Про внесення змін до Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів

21.05.2021

206 Про призначення стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів

21.05.2021

209 Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром"

21.05.2021

208 Питання Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром"

21.05.2021

203 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

21.05.2021

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (08.2019-..........)

1419 Про внесення зміни до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку"

27.04.2021

1414 Про основні засади молодіжної політики

27.04.2021

1417 Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо врегулювання окремих питань правового статусу працівників Служби судової охорони

27.04.2021

1438 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов

29.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

56/126 Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "Портал Дія"

19.04.2021

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

229 Про внесення змін до Класифікаторів

29.12.2020

65 Про внесення змін до Класифікаторів

27.04.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

Індекс споживчих цін у квітні 2021 року

12.05.2021