Обновления

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ

18 Про визначення спеціального місця для роботи запитувачів із публічною інформацією

14.05.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

1563/ІПК/99-00-21-03-02-06 щодо права замовника на податковий кредит з ПДВ за операціями з постачання Товариством транспортних послуг на підставі первинних документів (товарно-транспортна накладна (далі - ТТН), акт прийому-здачі виконаних робіт) заповнених з помилками та неточностями

15.04.2021

1871/ІПК/99-00-21-03-02-06 щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні списання елементів опалубки

06.05.2021

2037/ІПК/99-00-21-02-01-06 щодо подання платником податку на прибуток підприємств контролюючому органу фінансової звітності та аудиторського звіту

26.05.2021

14124/7/99-00-21-02-01-07 адміністрування частини чистого прибутку (доходу), дивідендів, нарахованих на державну частку

18.06.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (2020 р.)

427 Про затвердження змін до Норм табельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту індивідуального озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС України

10.06.2021

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

313 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту ядерних установок, радіоактивних матеріалів

27.05.2021

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2021 р.)

229 Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

11.06.2021

230 Про відмову в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, документи щодо реєстрації якої надійшли до Центральної виборчої комісії 1 червня 2021 року та зареєстровані за № 21-30-6782

11.06.2021

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2019-2021 р.р.)

27 Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та форм відповідних документів

08.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

104 Про затвердження Порядку проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві енергетики України

25.05.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2021 р.)

248 Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

30.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

244 Про затвердження Методики визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів

15.04.2021

270 Про затвердження Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту

22.04.2021

344 Про внесення змін до Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту

26.05.2021

351 Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі геології та надр України, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери її управління, та господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Держгеонадра

28.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

222 Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

19.04.2021

242 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року N 552

29.04.2021

285 Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

25.05.2021

310 Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

01.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2020-2021 р.р.)

2021/5 Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

04.06.2021

2112/5 Положення про Комісію Міністерства юстиції України / територіального органу Міністерства юстиції України з питань застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

10.06.2021

2160/5 Про затвердження Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час

15.06.2021

2169/5 Про внесення зміни до Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України

15.06.2021

2241/5 Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства

22.06.2021

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2020 р.)

741 Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони

03.08.2020

1039 Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

22.10.2020

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2021 р.)

52 Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

14.01.2021

170 Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

08.02.2021

668 Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

20.05.2021

680 Про затвердження Змін до Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

24.05.2021

734 ЗМІНА до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я

02.06.2021

730 ІНСТРУКЦІЯ по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі

02.06.2021

731 ПОРЯДОК організації експертизи тимчасової втрати працездатності

02.06.2021

729 ПОРЯДОК здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

02.06.2021

749 Про затвердження Змін до Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

03.06.2021

777 Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних

10.06.2021

775 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188

10.06.2021

781 Про затвердження змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони

10.06.2021

783 Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

10.06.2021

776 Про затвердження Методики визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів

10.06.2021

782 Про затвердження Порядку проведення телефонної "гарячої лінії" у Міністерстві енергетики України

10.06.2021

789 Про внесення змін до актів обстеження з питань провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

11.06.2021

793 Про внесення змін до Положення про функціональну підсистему запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення єдиної державної системи цивільного захисту

11.06.2021

784 Про затвердження Положення про функціональну підсистему охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту

11.06.2021

787 ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, яка повинна міститися в документах про фахову передвищу освіту

11.06.2021

786 Про документи про фахову передвищу освіту

11.06.2021

791 Положення про Комісію Міністерства юстиції України / територіального органу Міністерства юстиції України з питань застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

11.06.2021

788 Про затвердження форм подання інформації про обсяг потреби у бланках посвідчень і нагрудних знаках

11.06.2021

798 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної інспекції ядерного регулювання України з питань фізичного захисту ядерних установок, радіоактивних матеріалів

15.06.2021

799 Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Державній службі геології та надр України, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери її управління, та господарських товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Держгеонадра

15.06.2021

797 Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

15.06.2021

796 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

15.06.2021

803 Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України

16.06.2021

800 Про затвердження Положення про організацію продовольчого забезпечення у Державній кримінально-виконавчій службі України на мирний час

16.06.2021

801 Про внесення зміни до Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України

16.06.2021

805 Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

17.06.2021

804 Про затвердження Типового положення про кваліфікаційний центр

17.06.2021

811 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 року N 552

18.06.2021

822 Про затвердження Положення про комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та форм відповідних документів

18.06.2021

827 Про затвердження Змін до Правил ведення нотаріального діловодства

22.06.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2021 р.

452 Про затвердження Типового положення про кваліфікаційний центр

22.04.2021

466 ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ, яка повинна міститися в документах про фахову передвищу освіту

26.04.2021

466 Про документи про фахову передвищу освіту

26.04.2021

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ

109 Про затвердження форм подання інформації про обсяг потреби у бланках посвідчень і нагрудних знаках

26.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2020 р.)

1596 Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони

14.07.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2021 р.)

881 Про затвердження змін до Гігієнічних регламентів хімічних речовин у повітрі робочої зони

06.05.2021

884 ЗМІНА до Переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я

06.05.2021

1066 ІНСТРУКЦІЯ по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі

01.06.2021

1066 ПОРЯДОК організації експертизи тимчасової втрати працездатності

01.06.2021

1066 ПОРЯДОК здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності

01.06.2021

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

501 Про прийняття національних стандартів

28.12.2020

500 Про прийняття національних стандартів

28.12.2020

507 Про прийняття національного стандарту

29.12.2020

186 Про прийняття національного стандарту

25.05.2021

185 Про прийняття національних стандартів

25.05.2021

187 Про прийняття національного стандарту

25.05.2021

189 Про прийняття та скасування національних стандартів

26.05.2021

188 Про прийняття та скасування національних стандартів

26.05.2021

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРИ МВС УКРАЇНИ

455 Про затвердження Інструкції про проведення службового розслідування в Управлінні державної охорони України

10.06.2021

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

877-11-1 Щодо оформлення листків непрацездатності після встановлення медико-соціальною експертною комісією інвалідності

13.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

386 Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов'язкового технічного контролю, що передається суб'єктами здійснення обов'язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних

25.05.2021

394 Про внесення змін до актів обстеження з питань провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

26.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2020 р.)

506 Про затвердження Положення про акредитацію та реєстрацію співробітників дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій та представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій

17.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

234 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства закордонних справ України від 07 травня 2021 року № 188

08.06.2021

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ (2020 р.)

72-21 Про внесення змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

28.04.2021

НАКАЗИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

385-но Про внесення зміни до Плану підготовки проєктів регуляторних актів Національного банку України на 2021 рік

03.06.2021

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

24-рд Про діяльність Правління Національного банку України щодо політики курсоутворення та валютного регулювання

23.06.2021

25-рд Про нагляд та оцінку надійності та результативності системи внутрішнього контролю в Національному банку України

23.06.2021

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2020 р.)

102 Про затвердження Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів

15.07.2020

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2021 р.)

132 Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році

17.02.2021

55 Про затвердження Змін до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України

18.06.2021

57 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

22.06.2021

56 Про перенесення робочих днів банківської системи України

22.06.2021

58 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

22.06.2021

59 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

24.06.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2021 р.)

983 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ"

16.06.2021

981 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "СОЛАР СТРІМ"

16.06.2021

982 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ЕКО ДІМ ПЛЮС"

16.06.2021

972 Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

16.06.2021

984 Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 31 березня 2021 року № 525

16.06.2021

974 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1618

16.06.2021

973 Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 08 квітня 2020 року № 766

16.06.2021

980 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ЛУРТЦ ЕНЕРДЖІ"

16.06.2021

975 Про затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву у 2020 році

16.06.2021

74-a Про внесення зміни до наказу НКРЕКП від 16 березня 2020 року № 18-а

18.06.2021

1029 Про встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва ТОВ "ТЕОФІПОЛЬСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (3 черга комплексу з переробки біомаси в біогаз для виробництва електричної та теплової енергії Хмельницька обл., Теофіпольський р-н, с. Коров'є, вул.Заводська, 21в)

23.06.2021

1027 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "БРАТСЬКЕ СЕС 2"

23.06.2021

1042 Про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, наданої постачальниками універсальних послуг у травні 2021 року

23.06.2021

1024 Про схвалення змін до Плану розвитку системирозподілу ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"на 2021 - 2025 роки

23.06.2021

1030 Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 31 березня 2021 року № 525

23.06.2021

1028 Про встановлення "зеленого" тарифуТОВ "КТД СОЛАР"

23.06.2021

1043 Про визначення ставки внеску на регулювання на III квартал 2021 року

23.06.2021

1026 Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ДП "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА"

23.06.2021

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ (2015-2021 р.р.)

2800-050101-8/19625 запит на публічну інформацію

23.04.2021

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2020 р.)

1098 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

11.11.2020

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

261 Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік

22.03.2021

443 Про утворення Ради безбар'єрності

14.04.2021

544 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

31.05.2021

654 Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території

02.06.2021

635 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 792 і від 22 квітня 2020 р. № 306

16.06.2021

634 Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і від 3 березня 2020 р. № 169

16.06.2021

637 Про затвердження Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України

16.06.2021

655 Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року

16.06.2021

636 Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік

18.06.2021

638 Про затвердження обсягів державного замовлення Національному агентству з питань державної служби на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2021 році

23.06.2021

639 Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

23.06.2021

640 Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225

23.06.2021

644 Про затвердження Порядку визначення компенсації витрат членів наглядових рад закладів фахової передвищої освіти державної та комунальної форми власності

23.06.2021

641 Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення безперервного надання кваліфікованих електронних довірчих послуг Державною податковою службою

23.06.2021

643 Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

23.06.2021

656 Про внесення зміни до пункту 15-1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641

23.06.2021

657 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

23.06.2021

653 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

23.06.2021

658 Деякі питання придбання акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" в обмін на облігації внутрішньої державної позики

23.06.2021

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (29.08.2019-.......)

1164 Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

02.02.2021

1555 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів

15.06.2021

1540 Про внесення змін до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

15.06.2021

1566 Про прийняття за основу проекту Закону України про особливості надання електронних публічних послуг

17.06.2021

1562 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо одночасного переходу прав на земельну ділянку у зв’язку з переходом прав на об’єкт нерухомого майна, який на ній розташовано

17.06.2021

1561 Про зміну і встановлення меж міста Миргорода Миргородського району Полтавської області

17.06.2021

1564 Про прийняття за основу проекту Закону України про страхування

17.06.2021

1565 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" щодо створення умов для виконання угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених між іноземним суб’єктом та державою Україна

17.06.2021

1568 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Зуба В.О. Президенту України

18.06.2021

1572 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Леонова О.О. Президенту України

18.06.2021

1569 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Тістика Р.Я. Президенту України

18.06.2021

1571 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Богуцької Є.П. Президенту України

18.06.2021

1573 Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України

18.06.2021

1570 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Богуцької Є.П. Президенту України

18.06.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2018 р.)

1582 Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури

25.11.2020

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

297 Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

12.04.2021

567 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови правління Пенсійного фонду України

02.06.2021

623 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2021 рік

16.06.2021

671 Про зміну складу Ради безбар’єрності

16.06.2021

690 Про затвердження плану заходів з виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2021 рік та показників ефективності її виконання

16.06.2021

692 Про схвалення концепції реалізації проекту "Президентський університет"

16.06.2021

689 Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Китайської Народної Республіки щодо поглиблення співробітництва в галузі будівництва інфраструктури

16.06.2021

669 Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві

18.06.2021

670 Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання питної води в Луганській області

18.06.2021

693 Про передачу цілісних майнових комплексів підприємств, установ та організацій до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства

18.06.2021

674 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної екологічної інспекції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

23.06.2021

677 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти

23.06.2021

675 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної митної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

23.06.2021

673 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Національної соціальної сервісної служби

23.06.2021

678 Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті

23.06.2021

672 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної інспекції енергетичного нагляду

23.06.2021

680 Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

23.06.2021

676 Про оголошення конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

23.06.2021

679 Про зміну складу делегації Уряду України для участі у переговорах щодо підготовки тексту проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про забезпечення функціонування Дністровського комплексного гідровузла

23.06.2021

687 Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021 рік

23.06.2021

685 Про підготовку та відзначення у 2021 році 100-річчя національної гідрометеорологічної служби

23.06.2021

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони

04.06.2021

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (2016-2020 р.р.)

383 Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

23.12.2020

178 Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

28.05.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ (2017-2020 р.р)

140/614 Про встановлення вимог до технічних засобів, процесів їх створення, використання та функціонування у складі інформаційно-телекомунікаційних систем під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

30.09.2020

УКАЗИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

267 Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 30 травня 2001 року № 390

24.06.2021

265 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

24.06.2021

269 Про зміни у персональному складі Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва

24.06.2021

264 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

24.06.2021

266 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

24.06.2021

263 Про День тренера

24.06.2021

268 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Щодо розвитку авіабудівної галузі України"

24.06.2021

271 Про призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

25.06.2021

270 Про звільнення з посад членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

25.06.2021

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (08.2019-..........)

1444 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони

18.05.2021

1502 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів

01.06.2021

1518 Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України"

02.06.2021

1520 Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері фізичної культури і спорту

02.06.2021

1522 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про продовження дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій

03.06.2021

1524 Про внесення зміни до статті 16 Закону України "Про валюту і валютні операції" у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету

03.06.2021

1530 Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель

03.06.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

115 Про затвердження складу громадської ради при Державній службі статистики України

14.06.2021

118 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (пром) (місячна) "Звіт про ціни виробників промислової продукції"

17.06.2021

117 Про затвердження Методологічних положень статистичного спостереження щодо витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства

17.06.2021

116 Про затвердження Методологічних положень статистичного спостереження щодо об'єктів погосподарського обліку

17.06.2021

119 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-ціни (житло) (квартальна) "Звіт про ціни на ринку житла"

17.06.2021

125 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 11-мтп (річна) "Звіт про постачання та використання енергії"

22.06.2021

124 Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 10-зез (квартальна) "Звіт підприємства з іноземними інвестиціями" та № 13-зез (квартальна) "Звіт підприємства про інвестиції за кордон"

22.06.2021

123 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-туризм (річна) "Звіт про туристичну діяльність"

22.06.2021

122 Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) "Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг"

22.06.2021