Обновления

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ (2018 р.)

2/5 Про внесення змін до Положення про Раду Аудиторської палати України

17.07.2021

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КІНО

419 Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держкіно

29.11.2021

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

338 Про затвердження Змін до деяких організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України

23.11.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

23274/7/99-00-09-03-02-07 щодо застосування положень нормативно-правових актів

13.10.2021

3995/IПК/99-00-21-02-02-06 Щодо оподаткування коштів на лікування

22.10.2021

4260/ІПК/99-00-04-03-03-09 щодо застосування окремих норм податкового законодавства

10.11.2021

25862/6/99-00-04-03-03-06 Щодо оподаткування відшкодованих працівнику фермерського господарства витрат на відрядження

16.11.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

887 Про затвердження плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з безпеки на транспорті на 2022 рік

23.11.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (2020 р.)

786 Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) ДСНС на 2022 рік

30.11.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

01-11/88 Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2022 рік

30.11.2021

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (2020-2021 р.р.)

45 Про внесення змін до наказу Генерального прокурора від 5 лютого 2020 року № 66

22.02.2021

482 Про внесення змін до наказу Генерального прокурора від 23.03.2020 № 159 "Про створення координаційного штабу з організації заходів щодо мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників органів прокуратури"

12.10.2021

340 Про внесення змін до наказу Генерального прокурора від 23.03.2020 № 159 "Про створення координаційного штабу з організації заходів щодо мінімізації ризиків розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників органів прокуратури"

28.10.2021

353 Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України

12.11.2021

351 Про внесення змін до Тимчасового положення про систему оцінювання якості роботи прокурорів, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30 жовтня 2020 року № 503

12.11.2021

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2020 р.)

573 Про Комісію з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії

22.12.2020

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ (2021 р.)

469 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117

24.11.2021

472 Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків у Центральній виборчій комісії

24.11.2021

467 Про повідомлення Байрамова К.І.-О. стосовно проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, зареєстроване в Центральній виборчій комісії 19 листопада 2021 року за № 21-30-12490

24.11.2021

468 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 1 жовтня 2020 року № 327

24.11.2021

478 Про припинення ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з такого питання: "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"

30.11.2021

477 Про припинення ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з такого питання: "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"

30.11.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (2021 р.)

34 Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

21.01.2021

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2021 р.)

206-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сидоренка Віктора Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 11, 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

19.10.2021

210-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гальцова Юрія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України

19.10.2021

209-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 7 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"

19.10.2021

208-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Отрощенка Миколи Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 11, 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

19.10.2021

207-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Алексенка Павла Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 11, 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

19.10.2021

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 2019 р

408 Про скасування національного стандарту

05.11.2021

410 Про прийняття національного стандарту

08.11.2021

517 Про затвердження Порядку внесення даних до Автоматизованої системи "Юридичні особи" та проведення їх перевірки в Держкомтелерадіо

09.11.2021

526 Про затвердження Комунікаційної стратегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України на 2022-2023 роки

12.11.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2021 р.)

4711-06/53532-07 Щодо розрахунку середньої зарплати

08.11.2021

920 Про затвердження положень про структурні підрозділи управління економіки гуманітарної сфери та реалізації політики зайнятості

12.11.2021

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ (2019 р.)

786 Про затвердження річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами та виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на 2022 рік

30.11.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2020-2021 р.р.)

3898/5 Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта

01.11.2021

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2020 р.)

1330 Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення

30.12.2020

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2021 р.)

17 Про затвердження Умов, диференційованих показників і розмірів преміювання керівників державних підприємств, у тому числі казенних, об’єднань державних підприємств, акціонерних товариств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

06.01.2021

379 Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

23.03.2021

1117 Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року N 403

26.08.2021

1176 Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

07.09.2021

1339 НОМЕНКЛАТУРА лікарських спеціальностей

13.10.2021

1338 Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446

13.10.2021

1345 Про внесення змін у додаток до Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу

18.10.2021

1348 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 жовтня 2020 року № 578

18.10.2021

1486 Про затвердження Положення щодо впровадження в апараті Міністерства розвитку громад та територій України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

11.11.2021

1502 Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2021 року N 555

16.11.2021

1527 Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні

23.11.2021

1532 Методика розрахунку власних коштів, для цілей визнання юридичної особи кваліфікованим інвестором

24.11.2021

1528 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства культури України

24.11.2021

1531 Щодо встановлення критеріїв для визнання особи кваліфікованим інвестором

24.11.2021

1529 ЗМІНИ до Положення про премію імені М. Г. Дерегуса

24.11.2021

1535 Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків

24.11.2021

1530 Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з рентної плати

24.11.2021

1537 Про затвердження Положення про проведення зондування на ринках капіталу

25.11.2021

1536 Про затвердження Порядку взаємодії між Державною аудиторською службою України та Національним антикорупційним бюро України з питань проведення, реалізації результатів деяких заходів державного фінансового контролю та залучення спеціаліста

25.11.2021

1551 Про затвердження Змін до Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Міністерство цифрової трансформації України

30.11.2021

1549 Про затвердження Порядку присвоєння унікальних ідентифікаторів продуктів та унікальних ідентифікаторів транзакцій

30.11.2021

1548 Про затвердження Порядку функціонування комплексної інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

30.11.2021

1555 Про затвердження Змін до Порядку внесення Міністерством юстиції України, територіальними органами Міністерства юстиції або Нотаріальною палатою України подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

01.12.2021

1562 Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної податкової адміністрації України

02.12.2021

1569 Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей

03.12.2021

1572 Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії між підсистемою "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та Єдиним державним вебпорталом електронних послуг, зокрема мобільним додатком Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія)

06.12.2021

МІЖВІДОМЧА КОМІСІЯ З МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ (2011-2017 р.р.)

Про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну теплоізоляційних матеріалів походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації

24.11.2021

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2021 р.)

11 Про затвердження переліку надавачів медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

24.02.2021

91 Про внесення змін до Переліків надавачів медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

18.11.2021

20 Про заходи щодо попередження захворювань на поліомієліт в Україні

19.11.2021

23 Про затвердження протиепідемічних заходів під час проведення масових заходів (окрім спортивних) на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)

06.12.2021

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЯКОСТІ"

352 Про прийняття національних стандартів

13.10.2021

407 Про прийняття та скасування національних стандартів

05.11.2021

406 Про прийняття національних стандартів

05.11.2021

411 Про прийняття національних стандартів

08.11.2021

427 Про прийняття та скасування національних стандартів

15.11.2021

433 Про прийняття національних стандартів

16.11.2021

434 Про прийняття національних стандартів

16.11.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

859 Про затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України на 2022 рік

25.11.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

72/14-612/1-95664 Щодо набрання чинності міжнародними договорами

30.11.2021

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ / РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

64 Про внесення змін та доповнень до Регламенту ВКДКА та Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність

03.07.2021

НАКАЗИ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

882-но Про внесення зміни до Плану-графіка здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2021 рік

06.12.2021

881-но Про затвердження Плану-графіка здійснення Національним банком України заходів із відстеження результативності регуляторних актів на 2022 рік

06.12.2021

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

603-рш Про внесення зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

02.12.2021

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2021 р.)

132 Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році

17.02.2021

122 Деякі питання дорожнього господарства

17.02.2021

112 Про внесення змін до Положення про визначення пов'язаних із банком осіб

25.10.2021

123 Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України

25.11.2021

125 Про внесення змін до окремих тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України

30.11.2021

130 Про затвердження Положення про порядок проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, укладеними на організованих ринках капіталу та поза організованими ринками капіталу, з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати"

02.12.2021

129 Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

02.12.2021

128 Про затвердження Положення про порядок нагляду на консолідованій основі за небанківськими фінансовими групами

02.12.2021

131 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

03.12.2021

133 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

03.12.2021

134 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

03.12.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2021 р.)

2280 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УМАНЬГАЗ"

24.11.2021

2269 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ"

24.11.2021

2270 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ"

24.11.2021

2276 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "СУМИГАЗ"

24.11.2021

2279 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ"

24.11.2021

2277 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ"

24.11.2021

2275 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "РІВНЕГАЗ"

24.11.2021

2273 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"

24.11.2021

2278 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ"

24.11.2021

2274 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ПОЛТАВАГАЗ"

24.11.2021

2246 Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"

24.11.2021

2272 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ"

24.11.2021

2271 Про затвердження нормативів розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання як плата за послуги розподілу природного газу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"

24.11.2021

2247 Про встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ"

24.11.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ 2021 р

299 Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року N 403

10.08.2021

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

261 Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік

22.03.2021

327 Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії

02.04.2021

328 Про додаткові заходи соціальної підтримки застрахованих осіб на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

07.04.2021

521 Питання фінансування об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення у 2021 році за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії

26.05.2021

677 Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби

29.06.2021

891 Про затвердження Порядку використання коштів загального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, у 2021 році

18.08.2021

978 Деякі питання надання державних гарантій у 2021 році для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг

15.09.2021

1264 Питання Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики

28.10.2021

1245 Деякі питання відбору інфраструктурних проектів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету

17.11.2021

1266 Про затвердження Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Почесний донор України", зразків нагрудного знака "Почесний донор України" і посвідчення до нього

24.11.2021

1269 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138

24.11.2021

1250 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 503

25.11.2021

1246 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236

02.12.2021

1247 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1146

02.12.2021

1248 Про внесення зміни до пункту 12 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій

02.12.2021

1251 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції

02.12.2021

1249 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 р. № 1278

02.12.2021

1252 Про внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2021 рік

02.12.2021

1253 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 477

02.12.2021

1265 Питання передачі цілісного майнового комплексу Державної іпотечної установи та повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія"

02.12.2021

1254 Про внесення змін до Правил користування тепловою енергією

02.12.2021

1255 Про затвердження Положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"

02.12.2021

1257 Про внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення

02.12.2021

1260 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

02.12.2021

1259 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

02.12.2021

1258 Про внесення змін до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади

02.12.2021

1261 Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 971

02.12.2021

1263 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей

02.12.2021

1262 Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2021 році

02.12.2021

1256 Про внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій

02.12.2021

1267 Про внесення змін до Порядку надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

06.12.2021

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (29.08.2019-.......)

1912 Про внесення змін до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

30.11.2021

1920 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"

01.12.2021

1917 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти

01.12.2021

1918 Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік

01.12.2021

1927 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі

02.12.2021

1935 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Рубльова В.В. Президенту України

03.12.2021

1939 Про направлення депутатського запиту групи народних депутатів України Президенту України

03.12.2021

1937 Про направлення депутатського запиту Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Президенту України

03.12.2021

1934 Про внесення зміни до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

03.12.2021

1936 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Костенка Р.В. Президенту України

03.12.2021

1938 Про направлення депутатського запиту народного депутата України Скрипки Т.В. Президенту України

03.12.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

375 Про визначення окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, їх державних замовників та передачу деяких бюджетних призначень, передбачених Міністерству цифрової трансформації на 2021 рік

28.04.2021

815 Деякі питання наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

21.07.2021

1582 Про затвердження плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами)

24.11.2021

1527 Про внесення змін до складу правління Пенсійного фонду України

29.11.2021

1549 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для надання матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру, які виникли у 2020 році на території Луганської області

29.11.2021

1530 Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

02.12.2021

1532 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2021 рік

02.12.2021

1528 Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

02.12.2021

1531 Про перерозподіл деяких видатків та надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2021 рік

02.12.2021

1545 Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2021 р. № 1404

02.12.2021

1529 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2021 рік

02.12.2021

586 Про Делегацію України для участі у заходах Енергетичного Співтовариства

02.12.2021

1561 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

02.12.2021

1567 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

02.12.2021

1570 Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. № 1328

02.12.2021

1581 Про затвердження фінансового плану приватного акціонерного товариства "Харківенергозбут" на 2021 рік

02.12.2021

1580 Деякі питання наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

02.12.2021

1569 Про визначення кількості заступників Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій

02.12.2021

1584 Деякі питання фінансування здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками

02.12.2021

1562 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади першого заступника Голови Державного агентства меліорації та рибного господарства

02.12.2021

1583 Про передачу до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби транспортного засобу

02.12.2021

1576 Про списання державного майна

02.12.2021

1579 Про оптимізацію діяльності територіальних органів Державної служби з безпеки на транспорті

02.12.2021

1578 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2021 рік

02.12.2021

1563 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної служби охорони культурної спадщини

02.12.2021

1565 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної архівної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

02.12.2021

1573 Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам закладів вищої освіти

02.12.2021

1566 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби якості освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

02.12.2021

1575 Про списання державного майна

02.12.2021

1577 Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції

02.12.2021

1585 Про внесення зміни в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 36

02.12.2021

1564 Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

02.12.2021

1574 Про затвердження плану заходів із створення та облаштування призначених прикордонних інспекційних постів

02.12.2021

1568 Про порушення дисциплінарного провадження стосовно Голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Богдан О. В.

02.12.2021

1587 Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру внаслідок порушення сталого забезпечення населення м. Харкова та частини населених пунктів Харківської області питною водою

02.12.2021

1586 Про затвердження тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

02.12.2021

1590 Про підписання Додаткової угоди № 1 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, про внесення змін до Угоди про фінансування "Програма підтримки державного управління фінансами для України — EU4PFM" (ENI/2017/040-426)

02.12.2021

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

2236/0/15-21 Про затвердження Змін до Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони

18.11.2021

2229/0/15-21 Про публічне звернення Вищої ради правосуддя

18.11.2021

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (2021 р.)

384 Про внесення змін до наказу ДСА України від 09.03.2017 № 311 (зі змінами)

19.11.2021

УКАЗИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

617 Про деякі заходи щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту

03.12.2021

625 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

07.12.2021

624 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

07.12.2021

623 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 листопада 2021 року "Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

07.12.2021

ЗАКОНИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 9 СКЛИКАННЯ (08.2019-..........)

1881 Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі повноважень з нормативного регулювання ціноутворення у галузі будівництва автомобільних доріг загального користування

16.11.2021

1874 Про внесення зміни до пункту 3-1 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів

16.11.2021

1886 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів у заборонених законодавством випадках та встановлення відповідальності за реалізацію (відпуск) лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)

17.11.2021

1894 Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання питання соціального захисту постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19) медичних працівників закладів охорони здоров’я всіх форм власності

17.11.2021

1892 Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу до Єдиного державного демографічного реєстру

17.11.2021

1891 Про ратифікацію Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком

17.11.2021

1889 Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок" щодо врегулювання питань фельд’єгерського зв’язку

17.11.2021

1893 Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо поширення дії закону на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб

17.11.2021

1887 Про мультимодальні перевезення

17.11.2021

1901 Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

18.11.2021

1908 Про ратифікацію Рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки

18.11.2021

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

296 Про затвердження Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Площі, валові збори та врожайність сільськогосподарських культур"

30.11.2021

298 Про затвердження Методологічних положень державного статистичного спостереження "Реєстр статистичних одиниць"

30.11.2021

295 Про затвердження Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами"

30.11.2021

301 Про затвердження Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань

03.12.2021